Poročilo o mednarodnem posvetu e-Medica (1. dan)

V četrtek, 19. 10. 2017,


V četrtek, 19. 10. 2017, smo dijakinje s profesoricami, s katerimi ustvarjamo v mednarodnem projektu e-Medica na letošnjo temo debelosti, gostile sodelujoče dijake in profesorje iz Hrvaške in Srbije. Po predstavitvi Šolskega centra Novo mesto, Srednje zdravstvene in kemijske šole ter nagovoru ravnateljice smo se skupaj odpravili v Zdravstveni dom Novo mesto, v sklopu katerega deluje tudi Zdravstveno vzgojni center ter Šola za hujšanje. Predstavili so nam vse oblike preventivne dejavnosti, ki jih center tudi izvaja. Po prihodu v šolo smo se razdelili v dve skupini in gostom predstavili izobraževalna programa farmacevtski tehnik in tehnik zdravstvene nege. Udeleženci so si ogledali tudi pouk v specializiranih učilnicah ali kabinetih. Po kosilu smo se posvetili našemu skupnemu delu na projektu. Vsaka sodelujoča šola je predstavila svoj del že narejene seminarske naloge, hkrati pa je kasneje potekala tudi videokonferenca s kolegicama iz Šibenika. Izvedli smo tudi funkcionalne meritve o odstotku vode v telesu, kostni in mišični masi ter maščevju. Določili smo nove naloge, ki bodo opravljene do naslednje izmenjave. Skušali smo najti skupni jezik, s tem pa tudi nove rešitve in resolucije, pobude, ideje ter preventivne ukrepe. Sledil je odmor, nato pa skupni ogled starega dela Novega mesta.

Sara Cizelj, 3. c ZN

Fotografije