E-MEDICA

E-medica v šolskem letu 2019/20
V šolskem letu 2019/20 bomo nadaljevali z izvajanjem mednarodnega projekta E-medica, ki združuje vse zdravstvene šole na Hrvaškem in poteka od leta 2006. Namenjen je dijakom in profesorjem zdravstvene in kemijske šole. Potekal bo skozi celo šolsko leto kot sodelovanje med šolami, ki se bodo povezale v različnih projektih.
Pričeli smo z izvajanjem projekta Zmigaj se, v katerem sodelujeta dve šoli iz Republike Hrvaške (srednja šola iz Čakovca in srednja šola iz Maruševca). Odločili smo se, da za sodelovanje prosimo NIJZ, ki nam bo v okviru predmeta Skrb za zdravje izvedel kar nekaj delavnic na temo projekta. Predavanja bodo poslušali dijaki 1. letnikov programa BN in ZN. Poleg tega bomo zanje izvedli še veliko drugih aktivnosti.
Oktobra smo izvedli videokonferenci in enodnevno izmenjavo v Čakovcu. Januarja je predvideno srečanje pri nas v Novem mestu. Aprila pa bo potekalo 13. srečanje v Termah Tuhelj, kjer bodo predstavljeni projekti iz preteklega šolskega leta. Sodelovali bomo pri predstavitvi projektov in šole.

Mentorici: Slađana Sladojević in Natalija Zver Zupančič
Koordinatorica: Mojca Simončič

E medica 1