E-MEDICA

V šolskem letu 2018/2019 bomo nadaljevali z izvajanjem projekta E-medica, ki združuje vse zdravstvene šole na Hrvaškem in poteka od leta 2006. Namenjen je dijakom in profesorjem zdravstvene in kemijske šole. Potekal bo skozi celo šolsko leto kot sodelovanje med šolami, ki se bodo povezale z različnimi projekti. Februarja 2018 smo uspešno zaključili projekta Adipositas in Ergonomija 2 – Varovanje hrbtenice. Aprila pa smo izbrali nov, zelo zanimiv projekt z naslovom Kreativno/ustvarjalno učenje. Projekt vodi Medicinska šola Pula, pridružile pa so se še Medicinska šola Beograd in Zdravstvena šola Split. Cilji projekta so oblikovati kreativne metode poučevanja in integracija sodobnih aplikacij v poučevanje, izboljšanje kakovosti učnega procesa in računalniško opismenjevanje dijakov. Vzpostaviti želimo komunikacijo med sodelujočimi v projektu, tako med dijaki kot mentorji, ter izmenjavo izkušenj. Delo bo potekalo v obliki izmenjav dijakov in profesorjev, videokonferenc in druženj. Marca 2019 bo potekalo 12. srečanje v Termah Tuhelj, kjer bomo predstavili rezultate celoletnega dela. Sodelovali bomo pri predstavitvi projektov in šole.

Projekt Kreativno učenje:

Mentorici: Natalija Zver Zupančič in Slađana Sladojević


Mojca Simončič,
koordinatorica projekta
IMG 20180521 111841