Poročilo

Konec aprila, 19. 4. 2018, tik pred prvomajskimi počitnicami, smo na naši šoli gostili obiskovalce iz Latvije, ki z nami sodelujejo v mednarodnem projektu Agriculture 2. 0. Poleg že omenjene Latvije v tem projektu sodelujeta še Italija kot nosilka projekta in Hrvaška. Koordinatorica Šolskega centra Novo mesto je Lorena Mihelač, projektno skupino pa vodimo profesorice Maša Zajc, Mojca Fišter in Tanja Kulovec. Namen projekta je proučevanje kmetijstva ter ugotavljati, kakšen vpliv in posledice imajo pesticidi in gensko spremenjenih organizmov na zdravje človeka.
Obiskalo nas je dvajset dijakov in štirje profesorji tamkajšnje 1. gimnazije Ventspils Valsts. Srečanje se je začelo v petek z neuradnim sprejemom. Sledile so predstavitve obeh držav in mest, iz katerih prihajamo, in šol, ki jih obiskujemo. Po uvodnih predstavitvah smo degustirali lokalne tradicionalne jedi. V popoldanskem času so si ogledali Etnološki muzej in se sprehodili po središču Novega mesta.
V soboto so si gostje ogledali Postojnsko jamo z gradom, zatem pa še znamenitosti slovenske prestolnice. Nedeljo so preživeli ob Bohinjskem in Blejskem jezeru, kjer so se s pletno popeljali do otočka in si ogledali tamkajšnjo cerkev.
V ponedeljek sta goste uradno sprejela še direktor Šolskega centra Novo mesto g. Štefan David in ravnateljica Srednje zdravstvene in kemijske šole ga. Damjana Papež. Zatem so si gostje ogledali šolo in nekaj učilnic praktičnega pouka. Po končanem ogledu so dijaki obeh šol predstavili aktivnosti, ki so jih izvajali v okviru projekta. Ker se projekt povezuje s kmetijstvom, so gostje v popoldanskem času obiskali tudi ekološko kmetijo Mehak v okolici Škocjana.
V torek dopoldan so gostje prisostvovali pouku pri različnih predmetih, med drugim tudi pri športni vzgoji, kjer so se z dijaki so se pomerili v različnih spretnostih. Popoldanski čas pa so preživeli na bazenu, v Termah Dolenjske Toplice.
Predzadnji dan obiska je bil namenjen predstavitvi še nekaterih tem projekta. Sledila je podelitev certifikatov, izmenjava daril in slovo. Gostje so odhajali navdušeni in polni lepih spominov na našo šolo, Novo mesto in Slovenijo. Tudi naši dijaki so zaključili izmenjavo z lepimi spomini in novimi prijateljstvi.
V petek, 27. 4. 2018, smo se dokončno poslovili od naših gostov. Izmenjali smo si še nekaj besed in jih pospremili na pot proti Latviji.

Koordinatorica projekta: dr. Lorena Mihelač
Člani projektne skupine: Maša Zajc (vodja), Tanja Kulovec, Mojca Fišter in 20 dijakov SZKŠ