AGRICULTURE

KA2 projekt, Erasmus+ akcija: Agriculture 2.0 – Enhancing student's skills to  combine tradition and innovation in the agriculture sector

Obdobje: šolsko leto 2017/18 in 2018/19

Akcija:
mednarodni projekt, ki vključuje mobilnost dijakov in učiteljev

Sodelujoče države:

- Liceo Scientifico e Linguistico Bonaventura Rescigno (Italy)
- Ventspils Valsts 1. ģimnāzija (Latvia)
- Šolski center Novo mesto, Srednja zdravstvena in kemijska šola  (Slovenia)
- Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo Vis (Croatia)

Nosilec projekta:
Liceo Scientifico e Linguistico Bonaventura Rescigno, Roccapiemonte, Italy

Koordinator projekta za SZKŠ: dr. Lorena Mihelač, Damjana Papež

Člani projektne skupine: Maša Zajc (vodja), Tanja Kulovec, Mojca Fišter
Vsaka šola je v projekt vključila 20 dijakov.

Cilji projekta so:

•    podpora mednarodnemu sodelovanju,
•    spodbujanje izmenjave dobrih praks med srednjimi šolami,
•    usposobiti dijake s socialnimi veščinami in tehničnim znanjem,
•    spodbujanje uporabe inovativnih modelov poučevanja kot je npr. “virtualni laboratorij”,
•    prispevati k razvoju tradicionalnega kmetijstva kot pomembnega vira lokalne ekonomije,
•    spodbujati znanje in zavedanje o biodiverziteti, znanje o evropskih politikah, ki podpirajo kmetijstvo, ter zavedanje pomena lokalno pridelanih produktov v zdravi prehrani.

Dejavnosti:

•    Januar 2018: izdelava logotipa – vsaka šola izdela logotip, izbrani logotipi vseh štirih šol bodo objavljeni na skupni FB strani projekta, kjer poteka izbor skupnega logotipa projekta.
•    December 2017–maj 2018:
     o  priprava projektne naloge, ki bo objavljena na platformi “eTwinning”, sodelujejo vsi dijaki in učitelji,
     o    izdelava video posnetka,
     o    virtualni laboratorij: zbrati in vzgojiti semena iz vseh 4 držav ter jih primerjati in spremljati rast rastlin preko spletne kamere.

Mobilnost: vključuje izmenjavo 20 dijakov in 2 spremljevalna učitelja

•    19. 4.–27. 4. 2018: Slovenija gosti šolo iz Latvije
•    3. 9.–12. 9. 2018: otok Vis gosti našo šolo

Transnacionalna srečanja:

•    28.–30. 11. 2017: Italija – Roccapiemonte, Italija
•    28. 9.–30. 9. 2018: Latvija – Ventspils, Latvija
•    marec 2019: Slovenija – Novo mesto, Slovenija
•    oktober 2019: zaključno srečanje Hrvaška – Vis, Hrvaška

Agriculture 2.0 Erasmus+ FB stran na povezavi: https://www.facebook.com/Agriculture-20-Erasmus-1967901313449911/

Logotip izdelala: Anja Rupar, KZ 1.a