• Novice
2. september 2019

»Prvošolci«, dobrodošli!

Danes smo sprejeli 283 dijakov 1. letnika, ki so postali ponosni dijaki Srednje zdravstvene in kemijske šole.
Želimo jim veliko uspeha in dobro počutje na naši šoli.
Ravnateljica in učiteljski zbor SZKŠ
Sprejem dijakov 1  letnikov 6  Sprejem dijakov 1  letnikov 3  Sprejem dijakov 1  letnikov 2