Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Arhiv novic

11. februar 2020

Profesorici zdravstvene nege dobitnici priznanj

Na Srednji zdravstveni in kemijski šoli na Šolskem centru Novo mesto največ dijakov obiskuje program zdravstvene nege. Če prištejemo še poklicno-tehniško izobraževanje in sorodni 3-letni poklicni program bolničar-negovalec, se število udeležencev v tej usmeritvi še poveča, kar pa za šolo pomeni dodatno odgovornost in posebno skrb za kakovostno delo z mladimi bodočimi zdravstvenimi delavci.

Zdravstvena šola na vsakem koraku poudarja pomen empatije, pristnih medčloveških odnosov ter  medsebojne pomoči. V zdravstvenih poklicih je to še posebej pomembno, saj ti delavci spremljajo ljudi v njihovem najranljivejšem stanju, zato morajo biti tudi zanesljivi in profesionalni, predvsem pa človeški. Dijaki se s temi vrednotami srečujejo vsak dan, kajti tudi učitelji na naši šoli se s svojim zgledom trudijo pozitivno vplivati na mlade. Vendar pa učitelji svoje strokovnosti ne kažejo samo v službi, temveč tudi v prostem času in s tem dokazujejo, da imajo veliko srce. Kar dve naši sodelavki sta namreč v preteklem letu prejeli priznanje za svoje delo, ki ga s srcem opravljata ne samo v šolskih prostorih, pač pa tudi drugje.

Vida Novinec je prejela srebrni znak Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto. Vida je diplomirana medicinska sestra, ki na zdravstveni šoli že več let poučuje strokovne predmete. Priznanje si je zaslužila s predanim delom na šoli ter svojimi obšolskimi dejavnostmi.  Vida vodi tečaje prve pomoči in je prostovoljka v KORK Dolenjske Toplice, prav tako pa je bila nekaj let mentorica dijakom prostovoljcem v Domu starejših občanov Novo mesto. Od leta 2009 je organizatorica praktičnega usposabljanja na šoli, torej pomembna vez med vsaj 50 delodajalci in dijaki. Je članica organizacijskega odbora in aktivna predavateljica na izobraževanjih za mentorje praktičnega usposabljanja. Zadnja leta s sodelavko na šoli vodita projekt Zdrava šola, kjer ob večjih mednarodnih in svetovnih dnevih, povezanih z zdravjem, z različnimi aktivnostmi promovirata zdrav način življenja med dijaki. V preteklem šolskem letu se je zelo dobro obnesel celoletni projekt Nekadilski razred. V letošnjem šolskem letu pa so aktivnosti usmerjene v preprečevanje digitalne odvisnosti med mladimi. Vodi krožek krvodajalstva za dijake in organizira krvodajalske akcije za sodelavce šolskega centra. Ob vseh strokovnih kvalitetah pa je Vida še vestna sodelavka, odlična mentorica in srčna profesorica.

Gloria Šepec pa je prejela priznanje plaketa bolnišnice, za katerega jo je predlagalo vodstvo zdravstvene nege v Splošni bolnišnici Novo mesto. Tudi Gloria je diplomirana medicinska sestra, ki svoje znanje predano prenaša mlajšim generacijam. V obrazložitvi za priznanje so v bolnišnici zapisali, da je »kot učiteljica praktičnega pouka dijakom 3. in 4. letnika SZKŠ Novo mesto kriterije za praktični pouk na bolnišničnem oddelku dvignila na najvišjo možno raven in je zgled za dobro strokovno delo tudi zaposlenim v bolnišnici. Z dijaki se vključuje v dnevni program ZN pacientov na način, da poleg učnih upošteva tudi bolnišnične standarde, z organizacijo dela pokriva tudi kadrovske potrebe oddelkov. Dijake motivira za kakovostno opravljeno ZN in jih vzgaja v ljubezni do poklica, v katerega bodo vstopili.« Ob tem pa je Gloria tudi mentorica dijakom, ki v bolnišnici opravljajo prostovoljno delo, ter koordinatorica prostovoljstva na šoli. Zadnja leta v bolnišnici s svojimi prostovoljci organizira dobrodelno stojnico z izdelki, ki jih naredijo dijaki sami, nato pa zbrana sredstva namenijo bolnišnici za nakup medicinsko-tehničnih pripomočkov, za otroke na otroškem oddelku pa nakupijo igrače ob prihodu dedka Mraza. Z denarjem so do sedaj že nakupili preventivne blazine za RZP, higienske pripomočke, elektronske aparate za merjenje krvnega tlaka, obuvala Crocks, sobna stranišča, prenosna umivalnika za umivanje glave in stolček za tuš kabino. Svojo obrazložitev so v SBNM zaključili z besedami: »Bolnišnico si danes težko predstavljamo brez prostovoljcev, organizacije dogodkov v bolnišnici pa si težko predstavljamo brez sodelovanja dijakov SZKŠ, pri katerem ima največ zaslug njihova mentorica Gloria Šepec.«


Mati Terezija je nekoč dejala: »Vsakič, ko se komu nasmehneš, je to dejanje ljubezni, prelepa stvar, dar drugi osebi.« Teh besed se v svojem življenju nedvomno držita tudi Vida in Gloria. Na svoji sodelavki smo na Srednji zdravstveni in kemijski šoli izjemno ponosni in jima za zasluženi priznanji iskreno čestitamo, hkrati pa jima želimo še neskončno število nasmehov.

Slika 1    vida  Slika 3  Slika 5