Zdravstvena nega -PTI

.

ZN PTI predmetnik
Programska enota 1. letnik 2. letnik Skupaj ur Kreditne točke
35 tednov 30 tednov 65 tednov
teden leto teden leto teden leto
Slovenščina 4 140 4 120 8 260 13
Matematika 3 105 3 90 6 195 10
Tuji jezik 4 140 4 120 8 260 13
Umetnost      1 30 1 30 2
Zgodovina     1 30 1 30 2
Sociologija     1 30 1 30 2
Psihologija     1 30 1 30 2
Fizika     1 30 1 30 2
Kemija 2 70     2 70 2
Biologija 2 70     2 70 2
Informatika     2 60 2 60 3
Športna vzgoja 2 70 3 90 5 160 7
Skupaj A - Splošnoizobraževalni predmeti 17 595 21 630 38 1225 60
Zdravstvena nega pacienta 2 70     2 70 4
Anatomija in fiziologija 2 70     2 70 3
Zdr. nega otroka in mladostnika     2 60 2 60 4
Zdr. nega v geriatrični dejavnosti     2 60 2 60 6
Skupaj B - Strokovni moduli 4 140 4 120 8 260 17
Praksa iz zdravstvene nege pacienta 6 210     6 210 9
Praksa iz zdr. nege otroka in mladostnika 2 70     2 70 3
Praksa iz zdr. nege v geriatrični dejavnosti     4 120 4 120 4
Skupaj C - Praktični pouk v šoli 8 280 4 120 12 400 16
Skupaj B in C 12 420 8 240 20 660 33
Č - Praktično usposabljanje z delom


152
152 6
D - Interesne dejavnosti   64   32   96 4
Zdravstvena terminologija 1 35     1 35 2
Specialna zdravstvena nega     3 90 3 90 4
Prva pomoč in nujna medicinska pomoč     1 30 1 30 1
Farmakologija 1 35     1 35 2
Osnove kliničnih predmetov 2 70     2 70 4
Skupaj E - Odprti kurikul 4 140 4 120 8 260 13
POM - Storitev oz. izdelek   4
Skupaj A, B, C, Č, D in E 33 1219 33 1174 66 2393 120