Kozmetični tehnik

'

KZ predmetnik 

Programska enota1. letnik2. letnik3. letnik4. letnikSkupaj ur Kreditne
točke
35 tednov35 tednov31 tednov30 tednov131 tednov
tedenletotedenletotedenletotedenletotedenleto
Slovenščina414041403933,510514,547824
Tuji jezik310531053933,510512,540820
Matematika310531053933901239319
Umetnost 270      2703
Zgodovina270135    31055
Geografija    262  2623
Psihologija    262  2623
Fizika270      2703
Kemija270      2703
Biologija270      2703
Športna vzgoja310531052622601033214
Skupaj A - Splošnoizobraževalni predmeti23805144901546512360642120100
Somatologija270270    41408
Koža in bolezni kože  3105    31056
Varovanje zdravja270  262  41328
Splošna kozmetologija135135    2705
Kozmetični izdelki  3105    31057
Kozmetična nega obraza  270131  31017
Kozmetična nega telesa    1311302615
Podjetništvo    26226041228
Ličenje      1301302
Skupaj B - Strokovni moduli517511385618641202686656
Praksa iz somatologije135      1351
Praksa iz splošne kozmetologije135270    31054
Praksa iz kozmetičnih izdelkov  270    2703
Praksa iz  kozmetične nege obraza  2704124  61948
Praksa iz kozmetične nege telesa    39339061837
Praksa iz ličenja      2602603
C - Praktični pouk v šoli2706210721751502064726
Skupaj B in C72451759513403927046151382
Č - Praktično usposabljanje z delom
     152 152 30412
D - Interesne dejavnosti 96 96 96 64 35214
Manikira    262  2623
Masaža    262  2624
Pedikura      2602603
Limfna drenaža      1301302
Limfna drenaža - vaje      1301301
Estetika270      2703
Kultura obnašanja135      1351
Drugi tuji jezik  270    2703
Slovenščina II      1301302
Matematika II/Tuji jezik II      2602603
Kozmetika      2602603
Skupaj E - Odprti kurikul3105270412492701856928
POM - 4. enota 
4
Skupaj A, B, C, Č, D in E3312513312513212403011161284858240