Kemijski tehnikProgramska enota 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik Skupaj ur  Kreditne točke
35 tednov 35 tednov 35 tednov 30 tednov 135 tednov
teden leto teden leto teden leto teden leto teden leto
Slovenščina 4 140 4 140 3 105 3 90 14 475 24
Tuji jezik 3 105 3 105 3 105 3 90 12 405 20
Matematika 3 105 3 105 3 105 3 90 12 405 19
Umetnost  2 70             2 70 3
Zgodovina 2 70 1 35         3 105 5
Geografija         2 70     2 70 3
Psihologija     2 70         2 70 3
Fizika 2 70 2 70         4 140 6
Biologija 2 70             2 70 3
Športna vzgoja 3 105 3 105 2 70 2 60 10 340 14
Skupaj A - Splošnoizobraževalni predmeti 21 735 18 630 13 455 11 333 63 2150 100
Splošna in anorganska kemija 1,5 53 2 70         3,5 123 6
Fizikalna kemija         2 70 3 90 5 160 9
Organska kemija         2 70 2 60 4 130 7
Kemijsko računstvo 1 35 1 35         2 70 4
Laboratorijska in analizna tehnika 1 35 1 35         2 70 4
Kemijska tehnika     2 70 2 70     4 140 9
Tehniško varstvo okolja             2 60 2 60 3
Kemijska informatika         2 70     2 70 4
Podjetništvo in trženje         2 70     2 70 3
Materiali         1 35     1 35 3
Skupaj B - Strokovni moduli 3,5 123 6 210 11 385 7 210 27,5 928 52
Praksa iz splošne in anorganske kemije 0,5 17,5             0,5 17,5 1
Praksa iz organske kemije         2 70     2 70 2
Praksa iz laboratorijske in analizne tehnike 3 105 3 105 2 70     8 280 13
Praksa iz kemijske tehnike     1 35 2 70     3 105 3
Praksa iz materialov         1 35     1 35 1
Praksa iz analizne kemije/kemijskih tehnoloških procesov in upravljanja naprav in procesov v industriji             8 240 8 240 14
Skupaj C - Praktični pouk v šoli 3,5 122,5 4 140 7 245 8 240 22,5 747,5 34
Skupaj B + C 7 245,5 10 350 18 630 15 450 50 1675,5 86
Č  -  Praktično usposabljanje z delom          0
  152   152 6
D   -     Interesne dejavnosti      96   96   96   64 10,1 352 14
Informatika 1 35             1 35 2
Informatika - vaje 1 35             1 35 1
Zdravstvena vzgoja 1 35             1 35 2
Biotehnologija 2 70 2 70         4 140 7
Strokovna dokumentacija in logistika         2 70     2 70 3
Slovenščina II             1 30 1 30 2
Matematika II/Tuji jezik II             2 60 2 60 4
Kemija II             2 60 2 60 4
Drugi tuji jezik     2 70         2 70 3
Kemija v okolju             1 30 1 30 2
Skupaj E - Odprti kurikul 5 175 4 140 2 70 6 180 17 565 30
POM - Izdelek oz. storitev  
4
Skupaj A, B, C, Č, D in E 33 1251,5 32 1216 33 1251 32 1176 140,1 4894,5 240