Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Kemijski tehnik

Kemijski tehnik

Najprej je bila kemija božanska veda, v srednjem veku je korakala skupaj z medicino in farmacijo, v novem veku se je združila s fiziko. Danes  je postala nepogrešljiva spremljevalka našega vsakdana. V različnih oblikah in izdelkih se srečujemo z njenimi produkti: v obliki čistil, goriv, sintetičnih materialov, pa tudi v zdravstvu, kozmetiki ... Prav zato potrebuje KEMIJSKA ZNANOST dobro usposobljene STROKOVNJAKE. Pomembno mesto med njimi je nedvomno namenjeno KEMIJSKEMU TEHNIKU.

Za poklic kemijskega tehnika so pomembne naslednje posebnosti:
 • možnost zaposlovanja v različnih dejavnostih kemijske industrije pri tehnološki pripravi dela, pri popisu ali opisu tehnološkega postopka; določanje norm, evidenc, priprava predkalkulacij itd.;
 • tehnično-tehnološka, kemijsko-analitska in organizacijska narava del in nalog;
 • delo z ljudmi pri timskem delu, koordiniranju in vodenju skupin, kjer je delo posameznika natančno opredeljeno.

Pouk poteka:

 • v učilnicah,
 • v laboratorijih,
 • v specialnih učilnicah (fizika, tuj jezik, računalništvo ...).

Šola pripravlja dijake na zaključek šolanja s poklicno maturo.

Poklicna matura obsega:
- predmete obveznega dela:
 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz kemije.
- predmete izbirnega dela:
 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.
V program naj se vključujejo učenci, ki:
 • imajo radi naravoslovne predmete,
 • imajo razvito sposobnost opazovanja,
 • so vestni in natančni pri delu,
 • jih zanima raziskovalno delo,
 • dosegajo čim boljši učni uspeh.
Izbirni predmeti po področjih v 4. letniku:
 • analizna kemija,
 • kemijski tehnološki procesi in upravljanje procesov in naprav v industriji.
Po opravljeni POKLICNI MATURI se dijaki:
 • zaposlijo v proizvodnih obratih kemične industrije, v analitskih, kontrolnih in razvojnih laboratorijih, v laboratorijih znanstvenoraziskovalnih organizacij, v laboratorijih drugih industrijskih panog (strojništvo, gradbeništvo, elektrotehnika, zdravstvo, šolstvo ...),
 • nadaljujejo študij na višjih in visokih šolah,
 • nadaljujejo izobraževanje za pridobitev univerzitetne izobrazbe ("peti predmet" ali maturitetni tečaj).
Zloženka: Kemijski tehnik