Farmacevtski tehnikProgramska enota 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik Skupaj ur  Kreditne točke
35 tednov 35 tednov 33 tednov 31 tednov 134 tednov
teden leto teden leto teden leto teden leto teden leto
Slovenščina 4 140 4 140 3 99 3,5 108,5 14,5 487,5 24
Tuji jezik 3 105 3 105 3 99 3,5 108,5 12,5 417,5 20
Matematika 3 105 3 105 3 99 3 93 12 402 19
Umetnost  2 70             2 70 3
Zgodovina 2 70 1 35         3 105 5
Geografija 2 70    2 70 3
Psihologija        

2 62 2 62 3
Fizika 2 70 2 70

    4 140 7
Kemija 3 105 2 70         5 175 9
Biologija 2 70             2 70 3
Športna vzgoja 3 105 3 105 2 66 2 62 10 338 14
Skupaj A - Splošnoizobraževalni predmeti 26 910 18 630 11 363 14 434 69 2337 110
Zdravstvena vzgoja 1 35 1 35         2 70 3
Anatomija in fiziologija     3 105         3 105 5
Mikrobiologija in epidemiologija     3 105         3 105 5
Laboratorijsko delo v farmaciji 1 35             1 35 3
Zdravila     2 70 2 66 1 31 5 167 12
Oblikovanje zdravil     1 35 2 66 1 31 4 132 9
Analiza zdravil         2 66 1 31 3 97 6
Rastlinske droge in naravne spojine 1 35 2 70 2 66     5 171 11
Izdajanje izdelkov v lekarni in specializirani prodajalni             2 62 2 62 4
Skupaj B - Strokovni moduli 3 105 12 420 8 264 5 155 28 944 58
Praksa iz laboratorijskega dela v farmaciji 2 70             2 70 2
Praksa iz zdravil         1 33 1 31 2 64 2
Praksa iz oblikovanja zdravil         1 33 1,5 46,5 2,5 79,5 3
Praksa iz analize zdravil         1 33 1,5 46,5 2,5 79,5 3
Praksa iz rastlinskih drog in naravnih spojin

1 35 2 66

3 105 4
Praksa iz izdajanja izdelkov v lekarni in specializirani prodajalni             1 31 1 31 1
Skupaj C - Praktični pouk  v šoli 2 70 1 35 5 165 5 155 13 429 15
Skupaj B in C 5 175 13 455 13 429 10 310 41 1373 73
Č  - Praktično usposabljanje z delom           76   114   190 8
D   -     Interesne dejavnosti      96   96   96   64   352 14
Informatika 1 35             1 35 2
Informatika - vaje 1 35             1 35 2
Biologija za farmacevte1,5 49,5

1,5 49,5 2
Kemija za farmacevte1,5 49,5

1,5 49,5 2
Zdravila II

1 31 1 31 2
Podjetništvo

    1 33     1 33 2
Slovenščina II             1 31 1 31 2
Matematika II/Tuji jezik II             2 62 2 62 3
Farmacija         3 99 2 62 5 161 11
Drugi tuji jezik     2 70

    2 70 3
Skupaj E - Odprti kurikul 2 70 2 70 7 231 6 186 17 557 31
POM - 4. enota  
4
SKUPAJ A, B, C, Č, D in E 33 1251 33 1251 31 1195 30 1108 127 4805 240