Farmacevtski tehnik

Farmacevtski tehnik

POKLIC FARMACEVTSKI TEHNIK

Farmacevtski tehnik je strokovnjak, ki se ukvarja z zdravili. Zdravila izdeluje, jih analizira in ljudem svetuje pri njihovi uporabi. Njegovo poslanstvo je veliko širše, saj kot zdravstveni delavec ljudi osvešča o zdravem načinu življenja in skrbi za zdravje.

Dijaki se v času šolanja pri teoretičnih strokovnih predmetih naučijo osnov delovanja človeškega telesa in spoznajo vzroke za nastanek najpogostejših bolezni, ki jih lahko zdravimo z zdravili. Spoznajo bogastvo učinkovin, ki jih najdemo v zdravilnih rastlinah, in postopke pridobivanja kemijsko pridobljenih zdravilnih substanc. Pri praktičnem pouku v farmacevtskih laboratorijih svoje znanje izpopolnijo z izdelavo različnih zdravilnih farmacevtskih oblik, kot so tablete, mazila, praški in sirupi. Svoje široko znanje se naučijo uporabljati tudi v praksi pri svetovanju o pravilni uporabi farmacevtskih pripravkov in medicinskih pripomočkov.

Za uspešno opravljanje poklica farmacevtski tehnik so pomembne naslednje lastnosti:
- natančnost in vestnost pri delu,
- zanimanje za naravo, tehniko in naravoslovje,
- ročne spretnosti in sposobnosti opazovanja,
- splošna iznajdljivost, samostojnost in samoiniciativnost pri delu,
- želja po skrbi za zdravje in pomoč sočloveku.

POUK POTEKA:

 • v učilnicah,
 • laboratorijih,
 • specialnih učilnicah,
 • v delovnem procesu.
 
POKLICNA MATURA

Šola pripravlja dijake na zaključek šolanja s poklicno maturo.

POKLICNA MATURA obsega:

- predmete obveznega dela:
 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz farmacije;
- predmete izbirnega dela:
 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek in zagovor.

Po opravljeni poklicni maturi se dijaki:

- zaposlijo:
 • lekarnah,
 •  v specializiranih prodajalnah, kjer izdajajo zdravila brez recepta, medicinske pripomočke, izdelke za nego in varovanje zdravja ter svetujejo njihovo pravilno uporabo,
 • v farmacevtski ali kozmetični industriji, kjer sodelujejo pri proizvodnji farmacevtskih in kozmetičnih izdelkov,
 •  v analitskih, kontrolnih in razvojnih laboratorijih,
 • v veledrogerijah, kjer skrbijo za oskrbo lekarn, specializiranih prodajaln in zdravstvenih zavodov z zdravili ...);
   - nadaljujejo izobraževanje:
 • na višjih strokovnih šolah;
 • na visokih strokovnih šolah;
 • za pridobitev univerzitetne izobrazbe: po opravljeni poklicni maturi in dodatnem petem maturitetnem predmetu, ki je določen s študijskim programom univerze ali če se vključijo v enoletni maturitetni tečaj in opravijo splošno maturo.


Zloženka: Farmacevtski tehnik