Farmacevtski tehnik

Farmacevtski tehnik

Poklic FARMACEVTSKI TEHNIK je zanimiv in pester, saj ljudem pomaga ohranjati zdravje ter jim lajšati težave med boleznijo.

Poraba zdravil se močno povečuje, postala so nepogrešljiva spremljevalka našega vsakdana. Farmacijska industrija in mreža lekarn se širita in dostopnost zdravil je vedno boljša. V času šolanja se dijaki naučijo, kako se zdravila izdeluje, kako delujejo, kako jih preizkušamo ter kako jih pravilno uporabljamo, kako oblikujemo zdravilne učinkovine v farmacevtske pripravke ter kako določamo zdravila in njihove stranske učinke. Spoznajo tudi zdravilne rastline in njihove zdravilne učinkovine.

V program naj se vključijo učenci, ki:
 • imajo radi naravoslovne predmete,
 • imajo razvito sposobnost opazovanja,
 • so vestni in natančni pri delu.

Za poklic farmacevtskega tehnika so pomembne naslednje značilnosti:

 1. delo zahteva natančnost in vestnost pri delu
 2. delo zahteva koordinirano delo rok in hkratno opazovanje, dobro vidno zaznavanje in razločevanje barv, odtenkov, natančno opazovanje majhnih črt pri odmeri volumna in mase snovi,
 3. hitro mora reagirati pri delu, splošno mora biti iznajdljiv, samostojen in samoiniciativen pri delu.
POUK POTEKA

§      v učilnicah,
§      v laboratorijih,
§      v specialnih učilnicah,
§      v delovnem procesu.
 
POKLICNA MATURA

Šola pripravlja dijake na zaključek šolanja s poklicno maturo.

POKLICNA MATURA obsega:

§      predmete obveznega dela:
 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz farmacije;
§      predmete izbirnega dela:
 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek in zagovor.

Po opravljeni poklicni maturi se dijaki:

 1. zaposlijo:
 • lekarnah,
 • že v specializiranih prodajalnah, kjer izdajajo zdravila brez recepta, medicinske pripomočke, izdelke za nego in varovanje zdravja ter svetujejo njihovo pravilno uporabo,
 • v farmacevtski ali kozmetični industriji, kjer sodelujejo pri proizvodnji farmacevtskih in kozmetičnih izdelkov,
 •  v analitskih, kontrolnih in razvojnih laboratorijih,
 • v veledrogerijah, kjer skrbijo za oskrbo lekarn, specializiranih prodajaln in zdravstvenih zavodov z zdravili ...);
         2. nadaljujejo izobraževanje:
 • na višjih strokovnih šolah;
 • na visokih strokovnih šolah;
 • za pridobitev univerzitetne izobrazbe: po opravljeni poklicni maturi in dodatnem petem maturitetnem predmetu, ki je določen s študijskim programom univerze ali če se vključijo v enoletni maturitetni tečaj in opravijo splošno maturo.


Zloženka: Farmacevtski tehnik.pdf