Bolničar - negovalec

Bolničar nrgovalec

BOLNIČAR-NEGOVALEC je zahteven poklic, zato vabimo, da se v ta program vključijo osnovnošolci, ki:
 • imajo izrazito veselje do dela z ljudmi, predvsem s starejšimi in z osebami s posebnimi potrebami,
 • imajo visoko stopnjo etične in moralne zavesti,
 • imajo smisel za urejenost, točnost, natančnost in red,
 • jih odlikujejo osebnostne lastnosti, kot so:
 •     poštenost,
 •     potrpežljivost,
 •     zanesljivost,
 •     korekten odnos do sočloveka,
 •     osebnostna vedrina in
 •     optimizem.
Program BOLNIČAR-NEGOVALEC, ki traja 3 leta, omogoča pridobitev srednje poklicne izobrazbe.

V času šolanja bodo dijaki pridobili:
 • splošna znanja v učilnicah in specialnih učilnicah,
 • strokovno-teoretična znanja iz naslednjih predmetov:
 •         nega in oskrba,
 •         etika in komunikacija,
 •         varovanje zdravja in okolja,
 •         gospodinjstvo,
 •         osnove anatomije,
 •         prehrana in dietetika,
 •         pedikura in masaža,
 •         strokovna terminologija,
 •         kultura obnašanja,
 •         nega in oskrba II
in
 • se praktično usposobili za dela:
 • v specialnih kabinetih na šoli,
 • v domovih starejših občanov in
 • na domovih ljudi s posebnimi potrebami.

 • ZAKLJUČEK ŠOLANJA


  Šola pripravlja dijake na zaključek šolanja z ZAKLJUČNIM IZPITOM.

  ZAKLJUČNI IZPIT obsega:
  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • storitev z zagovorom iz praktičnega pouka.
Po opravljenem zaključnem izpitu se dijaki:
 • zaposlijo v socialno varstvenih zavodih (domovi starejših občanov, zavodi za osebe s posebnimi potrebami ...);
 • zaposlijo v ustanovah, ki izvajajo nego na domu, zavodih za rehabilitacijo in drugih zdravstveno socialnih ustanovah;
 • nadaljujejo izobraževanje v programu poklicno tehniškega izobraževanja za poklic srednja medicinska sestra/srednji zdravstvenik (2 leti).