Bolničar - negovalec

Bolničar nrgovalec

BOLNIČAR-NEGOVALEC je zahteven poklic, zato vabimo, da se v ta program vključijo osnovnošolci, ki:
 • imajo izrazito veselje do dela z ljudmi, predvsem s starejšimi, in z osebami s posebnimi potrebami,
 • imajo visoko stopnjo etične in moralne zavesti,
 • imajo smisel za urejenost, točnost, natančnost in red,
 • jih odlikujejo osebnostne lastnosti, kot so:
 • poštenost,
 • potrpežljivost,
 • zanesljivost,
 • korekten odnos do sočloveka,
 • osebnostna vedrina in
 • optimizem.

 

Program BOLNIČAR-NEGOVALEC, ki traja 3 leta, omogoča pridobitev srednje poklicne izobrazbe

V času šolanja bodo dijaki PRIDOBILI:

 • splošna znanja v učilnicah in specialnih učilnicah,
 • strokovno-teoretična znanja iz naslednjih predmetov:
 • nega in oskrba,
 • etika in komunikacija,
 • varovanje zdravja in okolja,
 • gospodinjstvo,
 • osnove anatomije,
 • prehrana in dietetika,
 • pedikura in masaža,
 • strokovna terminologija,
 • kultura obnašanja.
 • nega in oskrba II;
 • se praktično usposobili za dela:
 • v specialnih kabinetih na šoli,
 • v domovih starejših občanov in
 • na domovih ljudi s posebnimi potrebami.
ZAKLJUČEK ŠOLANJA

Šola pripravlja dijake na zaključek šolanja z ZAKLJUČNIM IZPITOM;

ZAKLJUČNI IZPIT obsega:
 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • storitev z zagovorom iz praktičnega pouka.


Bolničar negovalec

Zloženka: Bolničar-negovalec.pdf