Bolničar - negovalec

Predmetnik - BN.pdf

Programska enota 1. letnik 2. letnik 3. letnik Skupaj ur  Kreditne točke
35 tednov 30 tednov 17 tednov 82 tednov
teden leto teden leto teden leto teden leto
Slovenščina 3 105 2 60 3 51 8 216 12
Matematika 3 105 3 90 1 17 7 212 12
Tuji jezik 2 70 2 60 2 34 6 164 9
Umetnost  1 35         1 35 2
Družboslovje 2 70 2 60     4 130 6
Naravoslovje 2 70 2 60     4 130 6
Športna vzgoja 2 70 2 60 2 34 6 164 7
Skupaj A - Splošnoizobraževalni predmeti 15 525 13 390 8 136 36 1051 54
Nega in oskrba 1 35 2 60 1 17 4 112 9
Varovanje zdravja in okolja 2 70 2 60     4 130 8
Etika in komunikacija 1 35 2 60 2 34 5 129 8
Gospodinjstvo     1 30 1 17 2 47 2
Skupaj B - Strokovni moduli 4 140 7 210 4 68 15 418 27
Praksa iz nege in oskrbe 8 280 6 180 6 102 20 562 23
Praksa iz gospodinjstva     2 60     2 60 2
C - Praktični pouk v šoli 8 280 8 240 6 102 22 622 25
Skupaj B in C 12 420 15 450 10 170 37 1040 52
Č - Praktično usposabljanje pri delodajalcu       190   722   912 36
D - Interesne dejavnosti   64   64   32   160 6
Informatika  1 35         1 35 1
Osnove anatomije 2 70 2 60 1 17 5 147 8
Prehrana in dietetika 1 35 1 30 2 34 4 99 4
Pedikura in masaža         6 102 6 102 5
Nega in oskrba II 1 35 2 60 1 17 4 112 7
Strokovna terminologija         1 17 1 17 1
Kultura obnašanja 1 35         1 35 1
Slovenščina II         1 17 1 17 1
Tuji jezik II         1 17 1 17 1
Matematika II         1 17 1 17 1
Skupaj E - Odprti kurikul 6 210 5 150 14 238 25 598 30
ZI - Izdelek oz. storitev                 2
Skupaj A, B, C, Č, D in E 33 1219 33 1244 32 1298 98 3761 180