Bolničar - negovalec

.

BN - predmetnik do 2017/2018 (vpisani do 2016/2017): BN predmetnik (vpisani do 2016-2017)

Programska enota 1. letnik 2. letnik 3. letnik Skupaj ur  Kreditne točke
35 tednov 27 tednov 20 tednov 82 tednov
teden leto teden leto teden leto teden leto
Slovenščina 3 105 2 54 3 60 8 219 12
Matematika 3 105 3 81 1 20 7 206 12
Tuji jezik 2 70 2 54 2 40 6 164 9
Umetnost  1 35
0
0 1 35 2
Družboslovje 2 70 2 54
0 4 124 6
Naravoslovje 2 70 2 54
0 4 124 6
Športna vzgoja 2 70 2 54 2 40 6 164 7
Skupaj A - Splošnoizobraževalni predmeti 15 525 13 351 8 160 36 1036 54
Nega in oskrba 1 35 2 54 1 20 4 109 9
Varovanje zdravja in okolja 2 70 2 54
0 4 124 8
Etika in komunikacija 1 35 2 54 2 40 5 129 8
Gospodinjstvo
0 1 27 1 20 2 47 2
Skupaj B - Strokovni moduli 4 140 7 189 4 80 15 409 27
Praksa iz nege in oskrbe 8 280 6 162 6 120 20 562 23
Praksa iz gospodinjstva
0 2 54
0 2 54 2
C - Praktični pouk v šoli 8 280 8 216 6 120 22 616 25
Skupaj B in C 12 420 15 405 10 200 37 1025 52
Č - Praktično usposabljanje z delom


342
570
912 36
D - Interesne dejavnosti
64
64
32
160 6
Informatika  1 351 35 1
Osnove anatomije 2 70 2 54 1 20 5 144 8
Prehrana in dietetika 1 35 1 27 2 40 4 102 4
Pedikura in masaža
0
0 6 120 6 120 5
Nega in oskrba II 1 35 2 54 1 20 4 109 7
Strokovna terminologija
0
0 1 20 1 20 1
Kultura obnašanja 1 35
0
0 1 35 1
Slovenščina II
0
0 1 20 1 20 1
Tuji jezik II
0
0 1 20 1 20 1
Matematika II
0
0 1 20 1 20 1
Skupaj E - Odprti kurikul 6 210 5 135 14 280 25 625 30
ZI - Izdelek oz. storitev2
Skupaj A, B, C, Č, D in E 33 1219 33 1297 32 1242 98 3758 180