Svet staršev šole

ČLANI SVETA STARŠEV V ŠOL. L. 2017/2018

Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev vseh oddelkov. Na sestankih sveta bodo starši:
•    dajali mnenja o predlogu programa razvoja šole in letnem delovnem načrtu;
•    razpravljali o poročilih ravnateljice in pomočnic ravnateljice o vzgojno-izobraževalnem delu;
•    obravnavali pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom;
•    opravljali druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Predsednica Sveta staršev SZKŠ je Zdenka Cvelbar, ki je tudi članica v Svetu Šolskega centra Novo mesto.

Oddelek Predsednik sveta staršev v oddelku Namestnik predsednika sveta staršev
ZN1. a Igor Turk Martin Klemen
ZN1. b Ivanka Potokar Aleš Potokar
ZN1. c Branka Krmc Mirsad Halilgić
ZN2. a Janja Voje Robert Brunskole
ZN2. b Petra Kastrevc Aleksandra Škedelj
ZN2. c Bernardka Pečarič Zajec Nataša Murn
ZN3. a Marta Košir Pavla Muhič
ZN3. b Helena Švajger Tomaž Slak
ZN3. c Anica Cizelj /
ZN4. a Žanet Deželan Brigita Turk
ZN4. b Mateja Tomše Edvard Kovačič
ZN4. c Marjeta Tramte Jožica Škof
ZN1.d-pti Jožica Tomić Tatjana Šolaja
ZN2.d-pti Mitja Jančar /
KT1. a Mojca Mohar Danijela Bojanc
KT1. b Jožica Pavlin Tomaž Špendal
KT2. a Sabina Ivanušič Zdenka Rebzelj
KT2. b Anita Gorše Liljana Košiček
KT3. a Sandra Volt Lili Bogataj
KT3. b Zdenka Cvelbar Stanka Abram
KT4. a Franc Škufca Sonja Jeriček
KT4. b Albina Laznik Mojca Koračin
FT1. a Andreja Kastelic Barbara Mali
FT1. b Helena Hrovat Igor Simonič
FT2. a Marko Lavrič Bojan Šantelj
FT2. b Barbara Tolar Minka Lenart
FT2. c Darja Glavan Mojca Tomše Žibert
FT3. a Irena Glinšek /
FT3. b Andreja Bartol Nevenka Vene
FT3. c Brigita Toplišek Janez Butala
FT4. a Andreja Jurajevčič Bojana Tkalec Štrasner
FT4. b Mateja Rajk Irena Mervar