Svet staršev šole

ČLANI SVETA STARŠEV V ŠOL. L. 2018/2019

Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev vseh oddelkov. Na sestankih sveta bodo starši:
•    dajali mnenja o predlogu programa razvoja šole in letnem delovnem načrtu;
•    razpravljali o poročilih ravnateljice in pomočnic ravnateljice o vzgojno-izobraževalnem delu;
•    obravnavali pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom;
•    opravljali druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Predsednica Sveta staršev SZKŠ je Zdenka Cvelbar

Oddelek Predstavnik sveta staršev v oddelku
ZN 1. a Dragana Reba
ZN 1. b Janko Popovič
ZN 1. c Nusreta Rustemi
ZN 2. a Martin Klemen
ZN 2. b Ivanka Potokar
ZN 2. c Nataša Poljanec
ZN 3. a Janja Voje
ZN 3. b Tatjana Volčanšek
ZN 3. c Katja Globovnik
ZN 4. a Marta Košir
ZN 4. b Helena Švajger
ZN 4. c Anica Cizelj
ZN 1.d-pti Alfonz Oštir
ZN 2.d-pti Jožica Tomić
KT 1. a Tilka Putiš
KT 1. b Metoda Novak
KT 2. a Primož Dulc
KT 2. b Jožica Pavlin
KT 3. a Bogdan Ravbar
KT 3. b Anita Gorše
KT 4. a Sandra Volt
KT 4. b Zdenka Cvelbar
FT 1. a Vesna Fink
FT 1. b Anton Luzar
FT 2. a Andreja Kastelic
FT 2. b Helena Hrovat
FT 3. a Bojan Šantelj
FT 3. b Barbara Tolar
FT 3. c Darja Glavan
FT 4. a Irena Glinšek
FT 4. b Andreja Bartol
FT 4. c Martina Saje
KZ 1. a Marjeta Rogelj
KZ 2. a David Kuntar
KZ 3. a Simona Colarič
KZ 4. a Tanja Skubic
B 1. a Ivan Pečavar
B 2. a Tadeja Butala
B 3. a Martina Pirc