Letni delovni načrt 2018/2019

Izvedba bo prilagojena prostorskim, kadrovskim, finančnim in drugim omejitvam oz. spremembam. Letni delovni načrt je potrdil svet staršev, dne 17. septembra 2018, svet zavoda Šolskega centra Novo mesto, dne 27. septembra 2018, in učiteljski zbor na konferenci, dne 17. septembra 2018.