Letni delovni načrt 2019/2020

Izvedba bo prilagojena prostorskim, kadrovskim, finančnim in drugim omejitvam oz. spremembam. Letni delovni načrt je potrdil svet staršev, dne 16. septembra 2019, svet zavoda Šolskega centra Novo mesto, dne 26. septembra 2019, in učiteljski zbor na konferenci, dne 16. septembra 2019.