Maturanti uspešno zaključili srednješolsko pot

0
1
2

3
4
5

6
7
8

9
10
11

Diamantne z ravnateljico in tajnico
Diamantne z ravnateljico
Diamantni z direktorjem in ravnateljico

F4a
F4b
F4c

FT vsi
K4a
K4b

KT vsi
KZ
Z4b

Z4c
ZN vsi