Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Predmeti

Kaj obsega zaključni izpit?

Izobraževalni program poklicnega izobraževanja: MIZAR – šolska in vajeniška oblika
Naziv poklicne izobrazbe: MIZAR / MIZARKA
 1. izpitna enota: SLOVENŠČINA – pisni in ustni izpit
 2. izpitna enota: IZDELEK IN ZAGOVOR


Izobraževalni program poklicnega izobraževanja: IZVAJALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE
Naziv poklicne izobrazbe: IZVAJALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE / IZVAJALKA SUHOMONTAŽNE GRADNJE
 1. izpitna enota: SLOVENŠČINA – pisni in ustni izpit
 2. izpitna enota: IZDELEK OZ. STORITEV IN ZAGOVOR


Izobraževalni program poklicnega izobraževanja: PEČAR-POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG
Naziv poklicne izobrazbe: PEČAR-POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG / PEČARKA- POLAGALKA KERAMIČNIH OBLOG
 1. izpitna enota: SLOVENŠČINA – pisni in ustni izpit
 2. izpitna enota: IZDELEK OZ. STORITEV IN ZAGOVOR


Izobraževalni program poklicnega izobraževanja: TESAR
Naziv poklicne izobrazbe: TESAR / TESARKA
 1. izpitna enota: SLOVENŠČINA – pisni in ustni izpit
 2. izpitna enota: IZDELEK OZ. STORITEV IN ZAGOVOR


Izobraževalni program poklicnega izobraževanja: ZIDAR
Naziv poklicne izobrazbe: ZIDAR / ZIDARKA
 1. izpitna enota: SLOVENŠČINA – pisni in ustni izpit
 2. izpitna enota: IZDELEK OZ. STORITEV IN ZAGOVOR


Izobraževalni program nižjega poklicnega izobraževanja: OBDELOVALEC LESA
Naziv poklicne izobrazbe: OBDELOVALEC LESA / OBDELOVALKA LESA
 1. izpitna enota: IZDELEK OZ. STORITEV IN ZAGOVOR


Izdelek oziroma storitev in zagovor se kljub enakemu poimenovanju po vsebini razlikuje glede na izobraževalni program. V novih oziroma prenovljenih izobraževalnih programih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja kandidati na zaključnem izpitu pri izdelku oz. storitvi in zagovoru izkazujejo teoretično in praktično znanje oziroma poklicne kompetence.


Ocenjevanje


Ocenjevanje splošnih in poklicnih kompetenc pri zaključnem izpitu se izvede v skladu z:
• izobraževalnim programom,
• izpitnim katalogom in
• šolskimi pravili.

Ocenjuje se z ocenami od 2 do 5 in z opisno oceno »ni opravil«. Ocene od 2 do 5 so pozitivne. Kandidat opravi
posamezni izpit, ko doseže pozitivno oceno.

Pisni izpit ocenjuje en ocenjevalec. Državna komisija za zaključni izpit (DK ZI) lahko določi za ocenjevanje pisnega izpita tudi drugega ocenjevalca. Pri pisnem izpitu sta navzoča najmanj dva nadzorna učitelja.

Ustni izpit oziroma zagovor zaključnega dela se izvaja pred šolsko izpitno komisijo za zaključni izpit (ŠIK ZI), ki določi končno oceno pri posameznem izpitu na predlog izpraševalca po opravljenem ustnem izpitu oziroma zagovoru. Če se člani ŠIK ZI ne strinjajo s predlagano oceno, se izvede usklajevanje. Če to ni uspešno, o oceni glasujejo. Če je rezultat glasovanja neodločen, odloči glas izpraševalca. Z doseženo oceno pri zaključnem izpitu seznani kandidata predsednik ŠIK ZI.
Pri ustnem izpitu iz slovenščine je izpraševalec praviloma učitelj, ki je dijaka poučeval v zaključnem letniku.

Pri zaključnem delu izdelavo izdelka oziroma opravljanje storitve spremlja mentor (v vajeniški obliki mentor in somentor), zagovor pa poteka v šoli (v vajeniški obliki v podjetju) pred ŠIK ZI, v katero je lahko (v vajeniški obliki obvezno) imenovan zunanji član iz vrst delodajalcev. Pri zagovoru zaključnega dela je izpraševalec dijakov mentor ali učitelj ustreznega strokovnega področja. Vprašanja kandidatu postavlja le izpraševalec.

Kandidat uspešno opravi zaključni izpit, ko doseže pozitivne ocene pri vseh izpitih. Splošni uspeh na zaključnem izpitu se določi v točkah tako, da se seštejejo ocene izpitov in vsota deli s številom izpitov in zaokroži na eno decimalko.

Kandidat, ki uspešno opravi zaključni izpit, prejme spričevalo o zaključnem izpitu in obvestilo o uspehu pri zaključnem izpitu. Kandidat, ki doseže najvišje možno število točk, doseže izjemni splošni uspeh in dobi spričevalo o zaključnem izpitu s pohvalo. Če kandidat pri zaključnem izpitu ni uspešen, prejme obvestilo o uspehu pri zaključnem izpitu.


Oprostitev opravljanja izpitov zaključnega izpita


Kandidati, ki opravljajo zaključni izpit v izobraževalnih programih za pridobitev nižje oziroma srednje poklicne
izobrazbe, so lahko oproščeni opravljanja izpita iz slovenščine, če so bili pri tem predmetu v zaključnem letniku
ocenjeni z oceno odlično (5). Preostale izpite zaključnega izpita morajo opravljati.