Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Lesarstvo

Praktični del izobraževanja poteka na dva načina:

PRAKTIČNI POUK V ŠOLI

Praktični pouk v šoli se izvaja v lesarskih šolskih delavnicah Medpodjetniškega izobraževalnega centra – MIC. Lesarske šolske delavnice so v zadnjih letih posodobljene in tudi opremljene z najmodernejšimi stroji, ki jih potrebujemo za sodoben učni proces v povezavi z lesno industrijo.

Bodoči obdelovalci lesa, mizarji in lesarski tehniki v delavnici pod mentorstvom učiteljev praktičnega pouka v prvem letniku osvojijo ročne spretnosti z ročnim orodjem, v nadaljevanju šolanja pa s pomočjo strojev izdelujejo različne izdelke domačih drevesnih vrst s kombinacijo lesnih tvoriv, ki jih na koncu površinsko obdelajo. Splošnoizobraževalni predmeti v povezavi s strokovnimi moduli pomagajo pri spoznavanju teoretičnih principov strokovnega področja lesarstva.

Lesarski tehniki so usposobljeni za samostojno opravljanje kompleksnih in nestandardiziranih delovnih opravil, za sodelovanje v timu za razvoj tehnologije, za delo v pripravi in kontroli delovnih procesov in delovnih procesov v podjetjih in za vodenje manjših skupin. Širino svojega znanja nadgradijo z različnimi novimi znanji s področja rezbarjenja lesa in restavriranjem starega pohištva.
 

rezbarjenje
Rezbarjenje
Delo v šolski delavnici na CNC stroju
Delo v šolski delavnici na CNC-stroju
restavriranje
Restavriranje starega pohištva
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU (PUD) 

Dijaki med izobraževanjem opravijo tudi praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu (PUD). Delodajalca si dijaki poiščejo sami, pri iskanju primernega delodajalca pa mu seveda pomaga tudi šola. Pri izobraževanju mizar – vajenec je pogoj ob vpisu v šolo sklenjena vajeniška pogodba (delodajalec – dijak).

V obdobju štiriletnega izobraževanja so lesarski tehniki na praktičnem usposabljanja pri delodajalcih4 tedne, prav toliko tudi obdelovalci lesa. Obdobje usposabljanja pri delodajalcih določi šola glede na organizacijske zmožnosti. Mizarji se usposabljajo pri delodajalcih v času triletnega šolanja skupno 912 ur, mizarji vajenci pa skupno 2397 ur, tu so vštete vsebine odprtega kurikula. 

Z delodajalci šola podpiše kolektivno učno pogodbo, ki dijaku zagotavlja kontinuirano delo izven šole, dijaki pa imajo s podjetjem možnost podpisa tudi individualne pogodbe. Dijaki med izobraževanjem opravijo praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu (PUD). Delodajalca si dijaki izberejo sami, pri iskanju primernega pa mu pomaga tudi šola. Pri izobraževanju mizar – vajenec je ob vpisu v šolo pogoj sklenjena vajeniška pogodba (delodajalec-dijak).

Uspešno delo na PUD-u lahko dijakom močno poveča možnost kasnejše zaposlitve. Z delodajalci z območja Dolenjske, Bele krajine, Posavja in vse do Ivančne Gorice zelo dobro sodelujemo pri predstavitvah poklicev na osnovnih šolah tako v okviru dneva odprtih vrat in kot tudi informativnega dne. Pri izobraževanju, zlasti vajencev, pa odlično sodelujemo tudi z obema zbornicama – Obrtno podjetniško zbornico Slovenije in Gospodarsko zbornico Slovenije.

Naloge organizatorja PUD-a opravlja Slavko Mirtič (tel: 041 386 480; e-naslov: #EM#736d63756f6a286a617b7e626f4d7d6c3d7f7f3d677c#EM#).

Razpored PUD za šolsko leto 2020/2021:


Poklic/razred Program Trajanje PUD (tednov)
Obdelovalec lesa L1E NPI 7.6.-18.6.2021 2 tedna
Obdelovalec lesa L2E NPI 1.2.-11.2.2021 2 tedna
Mizar L1C SPI 31.5.-18.6.2021 3 tedne
Mizar LG2C SPI 31.5.-18.6.2021 3 tedne
Mizar L3C SPI 2.9.-27.11.2020 12 tednov
Mizar-vajenec L1D SPI 1.3.-18.6.2021 15 tednov
Mizar-vajenec L2D SPI 1.3.-18.6.2021 15 tednov
Mizar-vajenec L3D SPI 2.9.2020-15.1.2021 17 tednov
10.5.-21.5.2021 2 tedna
Lesarski tehnik LG2A SSI 12.10.-23.10.2020 2 tedna
Lesarski tehnik L3A SSI 22.2.-6.3.2021 2 tedna
Lesarski tehnik L1B PTI 22.2.-6.3.2021 2 tedna


Želiš izvedeti več: