ObrazciKomisija za kakovost Šolskega centra Novo mesto je za nemoteno izvedbo pouka v skladu z novo zakonodajo pripravila številne obrazce za nadaljnje delo.

Vsi obrazci zagotavljajo s predpisi usklajeno naše nadaljnje pedagoško delo v izogib kršitev varstva osebnih podatkov vseh deležnikov vzgojno-izobraževalnega procesa.