Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Predšolska vzgoja

1. Ali so na predšolski vzgoji omejitve? Kako poteka omejitveni postopek?

Letošnjo generacijo 1. letnika programa predšolske vzgoje smo vpisali brez omejitve vpisa, pretekla štiri leta pa smo imeli omejitev vpisa. Omejitveni postopek poteka tedaj, ko je na izobraževalni program na srednji šoli prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih mest. Pri omejitvi vpisa se upoštevajo točke, ki jih učenec pridobi iz zaključnih ocen obveznih predmetov v 7. , 8. in 9. razredu osnovne šole. Tako lahko učenec z učnim uspehom pridobi največ 175 točk. Spodnja meja omejitve je odvisna od točk, ki jih imajo prijavljeni kandidati.

2. Kakšne so možnosti nadaljnjega šolanja po SŠ?

Program predšolska vzgoja dijaki zaključijo s poklicno maturo. Izobraževanje lahko nadaljujejo v višješolskih strokovnih ali visokošolskih študijskih programih. Nekateri visokošolski in enoviti študijski programi pa zahtevajo še dodaten pogoj, to je opravljen predmet splošne mature ali z drugimi besedami 5. predmet, na katerega se dijaki prijavijo in pripravljajo v 4. letniku. Najpogosteje se dijaki ob mentorstvu naših profesorjev pripravljajo na matematiko, angleščino, psihologijo in umetnostno zgodovino. Naši dijaki se najpogosteje odločajo za nadaljevanje študija na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, Kopru in Mariboru, največkrat v študijskem programu predšolska vzgoja in razredni pouk.

3. Ali je za vpis na vzgojiteljsko šolo potrebno predznanje instrumenta oz. ali moram imeti prej opravljeno glasbeno šolo?

Za vpis v program predšolska vzgoja ni potrebno predznanje instrumenta niti zaključena nižja glasbena šola. Vsa znanja s področja glasbe, ki jih potrebuješ za poklic pomočnika vzgojitelja predšolskih otrok, boš pridobil v času štiriletnega šolanja. Priporočamo pa vpis v ta program tistim, ki imajo glasbeni posluh (ritmični in melodični), ker bodo tako lažje obvladovali znanja in spretnosti iz glasbenega in plesnega področja.

4. Katere instrumente se uči v programu predšolska vzgoja na vaši šoli?

Dijaki lahko izbirajo med klavirjem in kitaro, ki se ga po programu učijo vsa 4 leta šolanja. Instrument si lahko izberejo glede na interes ali pa predhodno znanje, če ga imajo. Vsi dijaki pa se poleg osnovnega instrumenta, klavirja ali kitare, naučijo tudi igranja na flavto in orffove instrumente.

5. Kako poteka praktični pouk v programu predšolska vzgoja?

Večji del praktičnega pouka izvedemo v otroških vrtcih v vseh tistih krajih, kjer so naši dijaki doma. Ta imamo del praktičnega usposabljanja organiziran strnjeno v dveh tednih v 2. letniku in v treh tednih v 3. letniku. V 4. letniku pa dijaki opravijo pet tednov praktičnega usposabljanja v vrtcih, organizirano pa je ob ponedeljkih, od začetka novembra do konca aprila, vmes še en teden strnjeno. V tem času opravijo tudi tri praktične nastope za poklicno maturo. Ostali del praktičnega pouka poteka v obliki nastopov, delavnic ipd. v okviru vseh strokovnih modulov na šoli vsa štiri leta šolanja.