Pomembno


21. maj 2020

Izredni rok opravljanja popravnih in predmetnih izpitov za dijake zaključnih letnikov

Zaradi izrednih razmer se dijakom zaključnih letnikov omogoči dodatni tretji (izredni) izpitni rok opravljanja popravnih izpitov od 27. 5. do 28. 5. 2020. V tem roku lahko dijaki zaključnega letnika opravljajo popravni izpit iz samo enega negativnega predmeta.

V tem izpitnem obdobju imajo dijaki zaključnih letnikov možnost opravljanja predmetnega izpita, na katerem lahko enkrat izboljšujejo oceno enega ali več predmetov.

Dijaki se na popravni oz. predmetni izpit prijavijo najkasneje 5 dni pred izpitom na priloženem obrazcu (Prijavnica k izpitu). Izpolnjen obrazec pošljejo v elektronski obliki razredniku. Razpored popravnih izpitov bo objavljen na spletni strani šole. 


Podatki o šoli
Šolski center Novo mesto
Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola
Šegova ulica 112
8000 Novo mesto

telefon: (07) 39-32-100

Ravnateljica
Damjana Gruden, mag.
telefon: (07) 39-32-160
#EM#64606f69656b67296f7b7f6f69634e7c733c7c7e3a667f#EM#

Pomočnica ravnateljice
Branka Klarič, univ. dipl. inž.
telefon: (07) 39-32-161
Mirjam Žnidarčič, univ.dipl.soc.del.
telefon: (07) 39-32-165
#EM#6d6870696568287d66606e6a7e6e676c5062713e7a78386471#EM#

Tajnica VIZ
Sandra Tomović
telefon: (07) 39-32-162


Odjava malice za dijake:
(041) 303-612 (samo SMS) ali preko spleta: http://malica.sc-nm.si