Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Pogosta vprašanja

Kaj je zaključni izpit in kdo ga opravlja?

Zaključni izpit je izpit, ki omogoča pridobitev naziva poklicne izobrazbe. Opravljajo ga vsi dijaki po uspešno opravljenem zaključnem letniku nižjega ali srednjega poklicnega izobraževanja.

Ali je zaključni izpit obvezen? Zakaj?

Da, zaključni izpit je obvezen, saj na njem kandidati izkazujete teoretično in praktično znanje, ki ste ga pridobili med procesom izobraževanja in s katerim dokažete, da ste usposobljeni za poklic. Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu se lahko zaposliš brez nadaljnjega formalnega izobraževanja ali usposabljanja (pripravništva), lahko pa nadaljuješ izobraževanje po vertikali.

Ali lahko zaključni izpit opravljam tudi z negativnim predmetom iz zaključnega letnika?

Ne, zaključni izpit lahko opravljajo le tisti, ki je uspešno končal zaključni letnik programa srednjega ali nižjega poklicnega izobraževanja (oziroma je dosegel predpisano število kreditnih točk in je opravil druge s programom določene obveznosti). To pomeni, da je potrebno pred pristopom k zaključnemu izpitu najprej uspešno opraviti popravni izpit iz negativnega predmeta.

Koliko predmetov je na zaključnem izpitu in kateri so?

Obseg in zgradbo zaključnega izpita določa izobraževalni program, zato se nižje poklicno izobraževanje (ki traja 2 leti) na naši šoli zaključi z eno izpitno enoto – izdelkom in zagovorom, srednje poklicno izobraževanje (ki traja 3 leta) v šolski ali vajeniški obliki pa z dvema izpitnima enotama: slovenščino (pisni in ustni izpit) ter izdelkom oz. storitvijo in zagovorom.

Ali obstajajo kakšne izjeme?

Da, a le za srednje poklicno izobraževanje. Kdor ima v zaključnem letniku pri slovenščini zaključeno oceno odlično (5), je pri zaključnem izpitu oproščen opravljanja tega izpita (prepiše se mu odlična ocena).

Imajo dijaki s posebnimi potrebami kakšne prilagoditve?

Da. Šola prilagodi opravljanje zaključnega izpita v skladu z odločbo o usmeritvi, izdani na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Možne so naslednje prilagoditve: podaljšan čas opravljanja izpita, zagotovitev posebnega prostora, prilagoditev v prostoru oziroma prostora in prilagoditev opreme, opravljanje izpita s pomočjo računalnika in uporaba posebnih pripomočkov, opravljanje izpita s pomočjo pomočnika, prilagoditev oblike izpitnega gradiva ter prilagoditev načina opravljanja praktičnega dela zaključnega izpita.

Kaj pa, če se poškodujem ali zbolim?

Kandidatom, ki se poškodujejo ali nenadoma zbolijo ter zato potrebujejo prilagojen način izvajanja zaključnega izpita, šola opravljanje zaključnega izpita prilagodi na enak način kot kandidatom s posebnimi potrebami (glej prejšnji odgovor).

In če na zaključnem izpitu nisem uspešen?

Zaključni izpit ali neuspešno opravljeno izpitno enoto lahko kandidati ponovno opravljajo v jesenskem izpitnem roku. Zaključni izpit namreč vsako leto poteka v največ treh rokih: spomladanskem, jesenskem in zimskem.

Se je potrebno na zaključni izpit prijaviti?

Da, a navodila za izpolnjevanje prijave na zaključni izpit dobite na šoli.