Promocija šole

Na Srednji gradbeni, lesarski in vzgojiteljski šoli na Šolskem centru Novo mesto že več let intenzivno potekajo aktivnosti v zvezi s promocijo izobraževalnih programov, poklicev in dejavnosti šole. 

V šolskem letu 2019/2020 nadaljujemo s promocijo naših poklicev s predstavitvami izobraževalnih programov tako na Šolskem centru kot tudi na posameznih osnovnih šolah po celi Dolenjski, Beli krajini in v Posavju.

Predstavitev poklicev zainteresiranim učencem organiziramo in izpeljemo v obliki delavnic, tehniških dni in tržnic poklicev.

Poklice želimo približati tudi staršem učencev, zato naše izobraževalne programe predstavljamo na roditeljskih sestankih, ki jih v okviru poklicne orientacije organizirajo na posamezni osnovni šoli za starše in učence.

Kontaktna oseba za promocijo poklicev na osnovnih šolah in organizacijo ter izpeljavo tehniških dni je Natalija Kunič; tel. št. 07/ 39 32 219 ali po elektronski pošti: #EM#6e607662686c6c6626627f65656e4e7c733c7c7e3a667f#EM#

Več o že izvedenih tehniških dnevih na osnovnih šolah si lahko ogledate v galeriji na naši spletni strani.

Vsako leto za devetošolce organiziramo informativni dan, kjer učenci dobijo podrobnejše informacije v zvezi z izobraževalnimi programi in utripom šole.

Učenci in starši imajo vsako leto priložnost na dnevu odprtih vrat na enem mestu videti vse aktivnosti, dejavnosti in izdelke, ki jih ponujajo vse šole Šolskega centra Novo mesto.

Natalija Kunič, univ. dipl. ped.,
koordinatorica promocije poklicev po OŠ