Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Pogosta vprašanja

Kaj je poklicna matura?

Poklicna matura je državni izpit, s katerim dijak oz. kandidat naše šole pridobi naziv gradbeni/-a tehnik/-ca, lesarski/-a tehnik/-ca in vzgojitelj/ica predšolskih otrok. Prav tako daje pravico do nadaljevanja študija v višjih in visokih strokovnih programih brez dodatnih pogojev.

Ali lahko poklicno maturo opravljam z negativnim predmetom?

Ne. Maturo lahko opravlja tisti, ki je uspešno končal 4. letnik programa srednjega strokovnega izobraževanja, in tisti, ki je končal 2. letnik poklicno – tehniškega izobraževanja.

Koliko predmetov je na poklicni maturi in kateri so?

Na poklicni maturi so štirje predmeti. Prvi predmet je slovenščina, drugi predmet je temeljni strokovno-teoretični predmet, na programu gradbeništva je to graditev objektov, na lesarstvu lesarstvo in na predšolski vzgoji – vzgoja predšolskega otroka. Tretji predmet je izbirni predmet, kjer dijaki izbirajo med angleščino in matematiko. Četrti predmet je izdelek in zagovor, na predšolski vzgoji pa izpitni nastop in zagovor.

Ali poklicna matura res poteka v treh rokih? Kako je s prijavo in odjavo?

Da. Poklicna matura vsako leto poteka v treh rokih, spomladanskem, jesenskem in zimskem. Za prijavo na spomladanski rok mora dijak uspešno zaključiti zadnji letnik. V primeru popravnih izpitov in posledično nezaključenega letnika se mora dijak od spomladanskega roka poklicne mature odjaviti v predpisanem roku. Če ta dijak popravne izpite nato uspešno opravi in s tem uspešno zaključi letnik, se lahko prijavi na jesenski rok poklicne mature.

Ali je na poklicni maturi potrebno imeti vse predmete pozitivno, da je matura opravljena ali so kakšne posebnosti?

Kandidat opravi poklicno maturo, če je pri vseh maturitetnih predmetih doseže pozitivno oceno. Šolska maturitetna komisija za poklicno maturo kandidatu, ki je pri enem predmetu dosegel vsaj 80 % točk, potrebnih za pozitivno oceno, določi oceno tega izpita zadostno (2), če je pri vsakem od preostali predmetov dosegel oceno najmanj dobro (3).

Zanima me, kdaj bodo objavljeni rezultati za poklicno maturo na spletu in na kateri spletni strani?

Rezultati poklicne mature so znani na šolah, kjer so kandidati opravljali poklicno maturo, na dan razglasitve rezultatov. Tako ni pravega razloga, da bi Ric objavljal rezultate poklicne mature na spletni strani.

Kakšna je razlika med poklicno in splošno maturo? Ali se z opravljeno poklicno maturo lahko vpišem na univerzitetni študij?

Razlika med poklicno in splošno maturo glede nadaljnjega študija je v tem, da splošna matura omogoča vpis v vse študijske programe, višješolske, visokošolske in univerzitetne; poklicna pa le v višješolske in visokošolske, ne pa tudi v univerzitetne.
Poklicni maturanti, ki se želijo vpisati na univerzitetni študij, morajo ob poklicni maturi opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature (5. predmet). Vpisa na univerzitetni študij z opravljeno poklicno maturo ne omogočajo prav vsi univerzitetni študijski programi, vendar pa velika večina. Različni univerzitetni programi zahtevajo takšen izpit iz različnih predmetov – to je razvidno iz vsakoletnega razpisa za vpis, objavljenega na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Ob poklicni maturi bom opravljala tudi posamezni izpit splošne mature (5. predmet). Ali je tako opravljena poklicna matura enaka splošni?

Opravljena poklicna matura in posamezni izpit splošne mature (5. predmet) se ne šteje kot opravljena splošna matura.

Sem dijakinja srednje vzgojiteljske šole. Letos bom opravljala poklicno maturo, vendar bi rada opravljala še posamezni izpit splošne mature (5. predmet). Zanima me, iz katerega predmeta lahko opravljam izpit?

Posamezni izpit splošne mature (5. predmet) lahko opravljajo kandidati, ki so prijavljeni k poklicni maturi, ali so jo že opravili. Prijavijo se na šoli z gimnazijskim programom, ki izvaja priprave za ta izpit (enake za vse kandidate) pri tajniku šolske maturitetne komisije in tam tudi opravijo vse obveznosti (vaje, seminarsko nalogo ...). Običajno kandidat izbere predmet glede na izbiro študija in vpisne pogoje fakultete.

Zanima me, kako je v primeru, če v dveh rokih ne opraviš poklicne mature? Je potrebno v tretjem roku opravljati celotno poklicno maturo ali samo tiste predmete, ki niso opravljeni?

Zakon o maturi določa, da kandidat, ki je ocenjen z najmanj dvema pozitivnima ocenama pri poklicni maturi, ima pravico do ponovnega opravljanja negativno ocenjenih predmetov poklicne mature še dve leti po opravljanju poklicne mature na isti šoli. To pomeni, če ste prvič opravljali poklicno maturo spomladi 2019, lahko negativne predmete popravljate v vseh rokih, vključno s spomladanskim rokom 2021.

Letos sem opravila poklicno maturo. Imela sem premalo točk za vpis na želeno fakulteto. Zdaj me zanima, ali je kakšna možnost, da dva predmeta izboljšam in se drugo leto vpišem ponovno?

Kandidat, ki je opravil maturo in želi izboljšati oceno, ima še dve leti po opravljeni maturi pravico do enkratnega ponovnega opravljanja izpitov iz posameznih maturitetnih predmetov. Pri splošnem uspehu se upošteva boljša ocena. Drugo leto se kandidat lahko vpiše na fakulteto, če izpolnjuje pogoje za vpis.

Pred opravljanjem poklicne mature sem se poškodoval ali se mi je zgodila kakšna druga nesreča. Ali lahko poklicno maturo opravljam v dveh delih?

Poklicna matura se praviloma opravlja v celoti, kar pomeni, da je treba izpite iz vseh štirih predmetov opraviti v enem izpitnem roku (spomladanskem, jesenskem ali zimskem). Maturo v dveh delih, v dveh zaporednih rokih, lahko izjemoma opravljajo: kandidati brez statusa dijaka – če želi tak kandidat opravljati maturo v dveh delih, mora to navesti že v prijavi, kandidati s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo o usmeritvi, drugi kandidati, ki jim opravljanje poklicne mature v dveh delih na podlagi utemeljene vloge in priloženih dokazil dovoli Državna komisija za poklicno maturo.