Poklicna matura

Poleg spričevala o uspešno opravljeni poklicni maturi dobi dijak/-inja še prilogo k spričevalu EUROPASS (v slovenskem in angleškem jeziku), ki dokazuje, da je uspešno opravil vse obveznosti v skladu z izobraževalnim programom. Priloga omogoča lažje priznavanje in vrednotenje kvalifikacij doma in v tujini, saj je v njej razvidna tudi ožja specifična usposobljenost.


Želite izvedeti več: