Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Dvig socialnega in kulturnega kapitala

PROJEKT: DVIG SOCIALNEGA IN KULTURNEGA KAPITALA V LOKALNIH SKUPNOSTIH ZA RAZVOJ ENAKIH MOŽNOSTI IN SPODBUJANJE SOCIALNE VKLJUČENOSTI - SKK

Glavna značilnost socialnega kapitala so pozitivni odnosi. Pomembni sta tako količina kot tudi kakovost socialnih stikov, ki jih posameznik vzpostavlja v okolju v katerem živi in dela, se pravi v družini, v šoli, med vrstniki in v širši skupnosti.

V sklopu projekta SKK sodelujemo v mreži Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola iz Ljubljane kot nosilka mreže, Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota, Gimnazija in srednja šola Kočevje ter Šolski center Novo mesto, Srednja gradbena in lesarska šola. 

Namen projekta
Namen projekta je izvajanje programov za dvigovanje socialnega in kulturnega kapitala v šolah, vrtcih in lokalni skupnosti.
Udeleženci izobraževanj in usposabljanj povečujejo in krepijo svoj individualni in skupinski socialni in kulturni kapital (SKK), tj. vezivni (bonding) – močne, goste, homogene vezi znotraj organizacije oz. skupine, premostitveni (bridging) – šibke, redke, heterogene, križno prepletene vezi z različnimi deležniki v ožjem ali širšem lokalnem okolju in povezovalni (linking) SKK – povezanost skupnosti znotraj celotne družbe. Tako dosegajo osebnostno rast in krepijo svoje karierne in zaposlitvene zmožnosti. 

Cilji projekta
1. pripraviti izhodišča in usmeritve za dvig socialnega in kulturnega kapitala;
2. razvijati zaupanje, medosebno razumevanje, sodelovanje, vključenost, strpnost, solidarnost in vrednote trajnostnega razvoja 
3. vzpostavljati tesnejše medgeneracijske odnose, kar omogoča razvoj skupnosti, povečanje kakovosti življenja in zmanjšanje socialne izključenosti
4. usvojiti veščine in znanja, prenosljive med različnimi področji dela, ter povečati število in moč svojih socialnih stikov
5. ustrezno vrednotenje svojih potencialov  in možnosti ter ozavestiti pomen SKK za svojo poklicno uspešnost in kakovost življenja
6. uvajanje fleksibilnih oblik organizacije dela šol in vrtcev;


Načrtovane dejavnosti pri projektu bodo usmerjene za dvig socialnega in kulturnega kapitala v povezovanju z okoljem. 
Naša šola bo delovala na področju naslednjih dejavnosti:

DejavnostIzvajalecVključeni deležnikiOpis dejavnosti
 Pomoč družinam v težavah Učitelji in dijaki,
Območno združenje Rdečega križa
 Dijaki, socialno
ogrožene družine s
šoloobveznimi otroki
 Dijaki ob pomoči mentorjev izdelajo pisalno mizo,
predalnik in stol ter jih predajo izbranim družinam.
 Predstavitev
rokodelskih poklicev
 Učitelji in dijaki Otroci v vrtcu Predstavitev poklica skozi izdelovanje manjših izdelkov
Gradbena/lesarska delavnica Učitelji in dijaki, obrtniki, podjetniki Učenci OŠ, starši, drugi zainteresirani, dijaki drugih šol Prenos praktičnih veščin in znanj v lokalno okolje skozi različne dejavnosti (dan odprtih vrat, tehnični dnevi, informativni dan, sodelovanje na sejmih…)Damjana Gruden
koordinatorica projekta SKK na SGLŠ