Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Lesarski tehnik (SSI)

Izobraževalni program srednjega strokovnega izobraževanja (SSI) traja štiri leta.

Predmetnik je sestavljen iz splošnoizobraževalnih predmetov, obveznih strokovnih modulov, obveznih izbirnih strokovnih modulov, praktičnega pouka v okviru strokovnih modulov, praktičnega usposabljanja pri delodajalcu ter odprtega kurikuluma, ki je namenjen uresničevanju ciljev na regionalni in lokalni ravni. Več …

Dijaki pridobijo strokovna in splošna znanja, uporabijo literaturo in sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, izdelajo konstrukcijsko in tehnološko dokumentacijo, določajo tehnologijo in uporabo lesa, tvoriv ter organizirajo proizvodnjo, osvojijo sposobnosti podjetniškega razmišljanja, kritične presoje, timskega dela, upoštevajo varstvo, zdravje pri delu in varnost delovnega prostora.

Glede na potrebe gospodarstva v regiji, v okviru odprtega kurikuluma prakse in projektiranja v povezavi z izdelavo pohištva pridobijo še dodatna znanja s področja vodenja poslovno podjetniške oz. delovne dokumentacije, spoznajo osnove finančnega poslovanja, računovodstva in knjigovodstva. Ker se jih veliko odloča za študij je dopolnjena matematika in fizika.