Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Šolski sklad

Šolski sklad Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole na Šolskem centru Novo mesto je bil z združitvijo dveh šol na novo ustanovljen leta 2015. Sicer smo v Šolskem skladu dejavni od leta  2008, ko smo začeli s prispevki in donacijami pomagati socialno ogroženim dijakom.

Namen sklada je omogočati kakovostnejše srednješolsko izobraževanje vsem našim dijakom, posebno pozornost pa namenimo dijakom, ki izhajajo iz socialno ogroženih družin in si zaradi slabšega gmotnega položaja ne morejo kupiti osnovnih potrebščin za pouk ter plačevati stroškov različnih dejavnosti, ki so po učnem načrtu obvezne.

Sredstva pridobivamo s prostovoljnimi prispevki staršev in učiteljev ter z donacijami podjetij. Tudi v letošnjem šolskem letu bodo decembra svoj delež prispevali še naši dijaki z organizacijo in izvedbo »Dijaške tržnice«, kjer bodo svoje lesene, gradbeniške in druge umetniške izdelke predstavili širši javnosti. Prispevki bodo pomenili pomemben del zbranih sredstev v Šolskem skladu.

V lanskem šolskem letu smo zbrana sredstva porabili za pomoč dijakom pri plačilu šolskih obveznosti in pripomočkov za pouk, plačilu preventivnih dejavnosti za dijake, nakupu nagrade za »Naj dijaka«, plačilu nagradne ekskurzije za najboljše dijake in dijake, ki so sodelovali pri promociji šole.

V šolskem letu 2023/2024 načrtujemo, da bomo zbrane prispevke namenili plačilu stroškov tečaja s področja športa – smučanje dvema socialno ogroženima dijakoma, plačilu stroškov obvezne strokovne ekskurzije dvema dijakinjama, nakupu delovnega orodja in delovnih oblek za prakso štirim dijakom, organizaciji nagradne ekskurzije za najboljše dijake, nakupu nagrade za najuspešnejše dijake in »Naj dijaka«, pomoči socialno ogroženim dijakom v različnih življenjskih situacijah (ob naravnih ujmah, ob smrti najbližjih svojcev, izgubi zaposlitve obeh staršev, boleznih …) ter (so)financiranju dejavnosti, kot so strokovne ekskurzije, kulturne, preventivne in športne dejavnosti za socialno šibke dijake.

Prispevek staršev in učiteljev ter drugih donatorjev v Šolski sklad je prostovoljen in temelji na solidarnosti ter skupni pomoči dijakom.

V Šolski sklad Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole lahko prispevate z nakazilom sredstev na:

Šolski center Novo mesto
Šegova ulica 112
8000 Novo mesto

za Šolski sklad SGLVŠ
št. TRR SI56 0110 0603 0703 433, sklic 299082

Skupaj lahko ustvarjamo pozitivne zgodbe, ko mnogim dijakom omogočimo boljše učenje in življenje.


Mirjam Žnidarčič,
predsednica Šolskega sklada SGLVŠ