Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Šolski sklad

Šolski sklad Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole na Šolskem centru Novo mesto je bil z združitvijo dveh šol na novo ustanovljen leta 2015.

Namen sklada je, da skrbi za financiranje in podporo nadstandardnih programov šole, torej vseh dejavnosti in opreme, ki jih Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ne krije. S prostovoljnimi prispevki omogočamo kakovostnejše srednješolsko izobraževanje vsem našim dijakom, saj skrbimo za dijake, ki izhajajo iz socialno ogroženih družin in si zaradi slabega materialnega stanja ne morejo kupiti osnovnih potrebščin za pouk ter plačevati stroškov različnih dejavnosti, ki so po učnem načrtu obvezne.

Sredstva pridobivamo s prostovoljnimi prispevki staršev in učiteljev, z donacijami in po novem tudi z donacijami v višini največ 0,3 % posameznega rezidenta iz namenitve dela dohodnine za posamezno leto. Tudi v letošnjem šolskem letu bodo decembra svoj delež prispevali naši dijaki z organizacijo in izvedbo »Dijaške tržnice«, kjer bodo svoje lesene, gradbeniške in druge umetniške izdelke predstavili širši javnosti. Prispevki bodo pomenili pomemben del zbranih sredstev v Šolskem skladu.

V lanskem šolskem letu smo zbrana sredstva porabili za pomoč dijakom pri plačilu šolskih obveznosti, plačilu preventivnih dejavnosti za dijake, nakupu nagrade za »Naj dijaka« in plačilu nagradne ekskurzije za najboljše dijake.

V šolskem letu 2022/2023 načrtujemo, da bomo zbrane prispevke namenili plačilu stroškov tečaja s področja športa smučanje štirim socialno ogroženim dijakom, organizaciji nagradne ekskurzije za najboljše dijake, nakupu nagrade za najuspešnejše dijake in »Naj dijaka«, pomoči socialno ogroženim dijakom v različnih življenjskih situacijah (ob naravnih ujmah, smrti najbližjih svojcev, izgubi zaposlitve obeh staršev, boleznih …) ter (so)financiranju dejavnosti, kot so strokovne ekskurzije, kulturne, preventivne in športne dejavnosti za socialno šibke dijake.

Prispevek staršev, učiteljev in donatorjev v Šolski sklad je prostovoljen in temelji na solidarnosti ter skupni pomoči dijakom.

Če želite prispevati v Šolski sklad, lahko sredstva nakažete na:
Šolski center Novo mesto
Šegova ulica 112
8000 Novo mesto

za Šolski sklad SGLVŠ
št. TRR SI56 0110 0603 0703 433, sklic SI00 299082

Skupaj lahko soustvarjamo pozitivne zgodbe, ko mnogim dijakom omogočimo boljše učenje in življenje.


Mirjam Žnidarčič,
predsednica Šolskega sklada