Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Šolski sklad

Šolski sklad Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole na Šolskem centru Novo mesto je bil z združitvijo dveh šol na novo ustanovljen leta 2015. 
Namen sklada je, da skrbi za financiranje in podporo nadstandardnih programov šole, torej vseh dejavnosti in opreme, ki jih Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ne krije. S prostovoljnimi prispevki omogočamo kakovostnejše srednješolsko izobraževanje vsem našim dijakom, saj skrbimo za dijake, ki izhajajo iz socialno ogroženih družin in si zaradi slabega materialnega stanja ne morejo kupiti osnovnih potrebščin za pouk ter plačevati stroškov različnih dejavnosti, ki so obvezne v skladu z učnim načrtom.

Sredstva pridobivamo s prostovoljnimi prispevki staršev, učiteljev in z donacijami. Tudi v letošnjem šolskem letu bodo v decembru mesecu svoj delež prispevali naši dijaki z organizacijo in izvedbo »Dijaške tržnice«, kjer bodo svoje lesene, gradbeniške in druge umetniške izdelke predstavili širšemu občinstvu. Prispevki bodo pomenili pomemben del zbranih sredstev v Šolskem skladu.

V šolskem letu 2019/2020 smo del pridobljenih sredstev porabili za nakup dveh parov rolerjev za socialno ogrožene dijake v okviru strokovnega modula – Tečaj s področja športa-rolanje (223,18 EUR), nakup nagrad za najuspešnejše dijake in »Naj dijaka« (307,09 EUR). Nagradne ekskurzije za najuspešnejše dijake zaradi korona krize nismo izpeljali.
Finančno stanje ob koncu šolskega leta znaša 3.033,83 EUR, ki se prenese v šolsko leto 2020/2021.

V šolskem letu 2020/2021 načrtujemo, da bomo zbrane prispevke namenili nakupu dveh parov smuči in smučarskih čevljev za izvedbo Tečaja s področja športa-smučanje za socialno ogrožene dijake, ki si jih sami ne morejo priskrbeti, organizaciji nagradne ekskurzije za najboljše dijake, nakupu nagrade za najuspešnejše dijake in »Naj dijaka«, pomoči socialno ogroženim dijakom v različnih življenjskih situacijah (poplavah in drugih naravnih ujmah, ob smrti najbližjih svojcev, izgubi zaposlitve obeh staršev, boleznih …) ter (so)financiranju dejavnosti, kot so strokovne ekskurzije, kulturne in športne dejavnosti za socialno šibke dijake.

Prispevek staršev v Šolski sklad je prostovoljen in temelji na solidarnosti ter skupni pomoči dijakom.
 
Če želite prispevati v Šolski sklad, lahko sredstva nakažete na: 
Šolski center Novo mesto
Šegova ulica 112
8000 Novo mesto

za Šolski sklad SGLVŠ 
št. TRR SI56 0110 0603 0703 433, sklic SI00 299082

Skupaj lahko soustvarjamo pozitivne zgodbe, ko mnogim dijakom omogočimo boljše življenje in učenje.Mirjam Žnidarčič
predsednica Šolskega sklada