Predšolska vzgoja

PREDSTAVITVENI FILM


Tehniški program (4 letni):

  • Vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok