Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Štipendije

Dijaki z vpisom v srednjo šolo lahko pridobijo različne vrste štipendij, ki so namenjene spodbujanju izobraževanja in doseganju višje izobrazbene ravni ter vzpostavljanje enakih možnosti za izobraževanje. Namenjene so tudi kritju stroškov, ki nastanejo v zvezi z izobraževalnim procesom.

Vrste štipendij:

1. DRŽAVNA ŠTIPENDIJA
Pravico do državne štipendije se ugotavlja po določbah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev na podlagi vloge, ki jo vlagatelj poda na pristojni center za socialno delo. 
Obrazec vloge je dostopen na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

S šolskim letom 2024/2025 je možno državno štipendijo kombinirati s:
  • sofinancirano kadrovsko štipendijo in
  • štipendijo za deficitarne poklice in
  • Zoisovo štipendijo.
2. ŠTIPENDIJA ZA DEFICITARNE POKLICE 
Namen štipendij za deficitarne poklice je spodbujati mlade za poklice, za katere je na trgu dela zaznati kadrovski primanjkljaj in je predvidena večja ponudba delovnih mest.
Štipendije za deficitarne poklice dodeljuje Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi na svojih spletnih straneh do konca meseca januarja za naslednje šolsko leto. 
Poklici, ki jih izobražujemo na Srednji gradbeni, lesarski in vzgojiteljski šoli in so uvrščeni med deficitarne poklice ter so na seznamu razpisa so: mizarzidar in pečar-polagalec keramičnih oblog, tesar in izvajalec suhomontažne gradnje.

3. ZOISOVA ŠTIPENDIJA
Zoisova štipendija je namenjena dijakom kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti, ki jo dodeljuje Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS. Več informacij je na strani http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/zois/

4. KADROVSKA ŠTIPENDIJA
Kadrovske štipendije so v povprečju najvišje med vsemi vrstami štipendij, kljub temu pa jih veliko vsako leto ostane ne podeljenih. Prednost kadrovskih štipendij je v tem, da zagotavljajo takojšnjo prvo zaposlitev po končanem šolanju.

Dijaki se lahko s kadrovskimi štipendijami, ki jih podeljujejo delodajalci, seznanijo na več načinov
  • preko spletne strani sklada (http://www.sklad-kadri.si/si/izmenjevalnica/), kjer lahko delodajalci oddajo svoje potrebe po kadrovskih štipendistih za posamezno šolsko/študijsko leto;
  • na spletnih straneh Regionalnih razvojnih agencij - RRA (seznam RRA), kjer objavljajo zbrane potrebe delodajalcev po štipendistih;
  • objave delodajalcev, ki jih ti naredijo v svojih internih glasilih, na svojih spletnih straneh, v javnih občilih itd. 

Več informacij na spletni strani http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/kadrovske-stipendije/

5. OBČINSKA ŠTIPENDIJA
Veliko slovenskih občin razpisuje različne štipendije. Pogoji za pridobitev so različni - včasih gre za štipendije za najbolj nadarjene, drugič za tiste iz socialno šibkejšega okolja in podobno, ali pa je meril več. Pogoje za pridobitev določi vsaka občina zase, enako velja tudi za višino štipendije. Razpisi občinskih štipendij so objavljeni na spletnih straneh občin.