Zidar, tesar, pečar-polagalec keramičnih oblog, izvajalec suhomontažne gradnje (SPI)

Prenovljeni programi s področja srednjega poklicnega izobraževanja zajemajo celo paleto poklicev s področja gradbeništva. Zaradi razmeroma majhnega interesa za te poklice obstaja nevarnost, da bi nekateri prastari poklici celo izumrli. Zato so programi prilagojeni tako, da je možno v enem oddelku izobraževati več smeri. Dijaki splošno izobraževalne predmete in nekatere splošne module s področja gradbeništva obiskujejo skupaj, pri strokovnih modulih, ki se dotikajo konkretnega poklica, pa so ločeni na skupine (predvsem pri praktičnem pouku).