Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Lesarstvo

1. Za katere lesarske programe izobražujete na šoli?

Na naši šoli izobražujemo za programe obdelovalec lesa (dveletni program), mizar (triletni program), lesarski tehnik (štiriletni program) in lesarski tehnik - PTI (še dve leti po zaključku programa mizar).

2. Poklic mizar uvrščamo med deficitarne poklice. Kaj natančno to pomeni?

Deficitarni poklici so tisti poklici, za katere na trgu dela ni dovolj kadra, zato je zaposlitev po zaključku izobraževanja zagotovljena. Država želi pospešiti gospodarski razvoj in izboljšati zaposljivost mladih, zato spodbuja mlade, da izobraževanje nadaljujejo v poklicnih programih, in izvaja različne ukrepe. Prvi ukrep je deficitarna štipendija, ki jo dodeljuje Javni štipendijski sklad RS na podlagi javnega razpisa. Pridobijo jo lahko vsi dijaki, ki se vpišejo v 1. letnik programov srednjega poklicnega izobraževanja, ki so v naboru deficitarnih poklicev. Mednje sodi tudi program mizar. Deficitarna štipendija znaša mesečno 102 EUR in se dodeljuje vsem dijakom, ki zanjo zaprosijo, ne glede na višino dohodkov družinskih članov.
Drugi ukrep, ki ga je uveljavila država, je vajeništvo, ki se izvaja v določenih poklicnih programih. Na naši šoli izvajamo poleg šolske oblike tudi vajeniško v programu mizar.

3. Kako postanem mizar vajenec?

Na šoli izobražujemo mizarje v šolski in vajeniški obliki. Dijak, ki se odloči za vajeniško obliko izobraževanja, ima v povprečju 50 % več prakse pri delodajalcu kot mizar v šolski obliki. Postopek prijave in vpisa je enak pri obeh oblikah.

4. Ali se lahko po zaključku mizarja vajenca vpišem na »3+2 oz. program PTI«?

Mizar vajenec zaključi izobraževanje z zaključnim izpitom (kot dijak mizar v šolski obliki) in se lahko vpiše v poklicno-tehniško izobraževane, smer lesarski tehnik.

5. Kako dolgo traja praksa?

Odvisno od letnika in stopnje izobraževanja. Obdelovalec lesa (dveletni program) ima obe leti dva dni prakse tedensko. Mizar (triletni program) ima v prvem letniku en dan prakse na teden, v drugem in tretjem letniku pa dva dni na teden. Mizar vajenec ima en dan prakse v šoli vsa tri leta, polovico leta pa opravlja prakso pri delodajalcu. Če se izobražuješ za lesarskega tehnika (štiriletni program), imaš v prvem letniku 4 ure prakse na teden, nato pa en dan tedensko.

6. Ali moraš res vedeti vse o risanju, preden se lahko vpišeš na to šolo?

Sploh ne. Pri nas se začneš učiti vse od začetka. Celo to, kakšen svinčnik in radirka sta najboljša za risanje. Tudi če ti risanje ne gre najbolje, imaš pri pouku in doma dovolj časa, da »natreniraš« roko.

7. Kje se lahko zaposliš po končani triletni šoli?

Zaposliš se lahko v vseh večjih lesarskih podjetjih (Adria, Podgorje, Stilles …) in drugih manjših podjetjih. Mizarji so zelo iskan kader tudi v drugih branžah (podjetjih), saj v treh letih šolanja pridobijo široka znanja in ročne spretnosti. Po neki raziskavi zelo veliko lesarjev dela izven lesarskih podjetij. Za zaposlitev se tako res ni potrebno bati.

8. Na katerih fakultetah lahko dijaki nadaljujejo svoje izobraževanje, če se odločijo za to?

Dijaki, ki opravijo poklicno maturo v programu lesarski tehnik, se lahko vpišejo na katerikoli visokošolski študijski program, kjer je pogoj za vpis opravljena poklicna matura. Mnogo naših dijakov nadaljuje študij na Višji strokovni šoli v Novem mestu, na študijski smeri lesarstvo. Nekateri dijaki pa se odločijo za študij lesarstva na Biotehniški fakulteti v Ljubljani na oddelku za lesarstvo ter gozdarstvo in obnovljive vir. Dijaki se lahko v 4. letniku odločijo opravljati tudi predmet splošne mature, kar jim omogoča nadaljevanje izobraževanja na univerzitetnem študiju lesarstva ali drugega univerzitetnega študijskega programa.

9. Kakšni so profesorji?

Učitelji so strokovno in pedagoško usposobljeni za poučevanje teorije in prakse. Radi pomagajo in se dijakom individualno posvetijo. Trudijo se, da dijake naučijo tiso, kar bodo pri svojem delu potrebovali. Pristop do dijakov je odrasel in spoštljiv.

10. Koliko predmetov imajo mizarji in kateri predmet je najtežji?

Mizarji imajo poleg prakse še 10–12 predmetov (odvisno od letnika). Noben predmet ni težak, če poslušaš razlago učitelja, pišeš zapiske, opravljaš domače naloge in se sproti učiš.

11. Ali je lesarska šola težka?

Če redno obiskuješ pouk, sproti opravljaš domače naloge in se trudiš, ni težko.

12. Koliko je domačih nalog?

Domačih nalog je ravno prav – ne preveč in ne premalo. Vsi dijaki, ki delajo sproti, nimajo težav in domače naloge naredijo relativno hitro. Dijaki pravijo, da jih je manj kot v osnovni šoli.

13. Se mi bolj splača vpisati na triletni program mizarja in potem »+2« ali naravnost na štiriletno šolo?

Odvisno od posameznika. Če greš na štiriletno šolo, »prihraniš« eno leto, imaš pa manj prakse v šoli in pri delodajalcu ter manj splošnoizobraževalnih predmetov.

14. Kdaj začneš delati na strojih?

V prvem letniku dijaki spoznajo ročno orodje (žage, dleta, skobljiče) in z njimi tudi delajo. Od drugega letnika naprej pa delajo z vsemi mizarskimi stroji v strojni delavnici pod budnim očesom učitelja prakse.

15. Ali bom imel dovolj časa zase ali bom moral popoldneve delati za šolo?

Če boš vsak popoldan posvetil šoli vsaj eno do dve uri, boš imel dovolj časa za počitek in svoje hobije.