Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Dopolnilni in dodatni pouk

Obvestilo za dijake in starše


1. Na Srednji gradbeni, lesarski in vzgojiteljski šoli, izvajamo dopolnilni in dodatni pouk za dijake pri vseh predmetih.

2. Dopolnilni pouk je namenjen dijakom, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja in tistim dijakom, ki so iz opravičljivih razlogov izostali od pouka. Učitelj pomaga in usmerja dijaka pri usvajanju temeljnih učnih ciljev, usmerja v bistvo posamezne naloge in dodatno razloži učno snov.

3. Dodatni pouk je namenjen dijakom z boljšim učnim uspehom in nadarjenim dijakom , ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela kot so samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, podpira doseganje višjih učnih ciljev.

4. Pri praksi imajo v okviru dopolnilnega pouka dijaki možnost nadomeščati manjkajoče ure redne šolske prakse. Dopolnilni pouk bo zaradi narave dela organiziran po potrebi in v dogovoru z učitelji praktičnega pouka. 

5. Pri športni vzgoji je dopolnilni oz. dodatni pouk namenjen posvetom z dijaki in pripravi na trening vzdržljivosti.

6. Dopolnilni in dodatni pouk izvajajo vsi učitelji v času govorilnih in pogovornih ur, v dogovoru z dijaki. Za učilnico poskrbi učitelj.

7. Redno obiskovanje dopolnilnega in/ali dodatnega pouka lahko dijaku pomaga k boljšemu učnemu uspehu, zato je ponudba šole obeh oblik pomoči za dijake dodana vrednost učnemu programu.

        

Damjana Gruden

ravnateljica