Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Svet staršev

Zavedamo se, da so starši in njihovi otroci naši najpomembnejši partnerji, ki nam »držijo ogledalo« o delu na šoli. Za izpeljavo in reševanje mnogih projektov ter pridobivanje povratnih informacij o delovanju šole je Svet staršev, tako za uporabnike kot tudi ponudnike izobraževanja, zelo pomemben organ.

Sestavljajo ga predstavniki staršev vsakega oddelka. Člani sveta imajo naslednje naloge:
- predlagajo nadstandardne programe,
- dajejo soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
- sodelujejo pri nastajanju predloga programa razvoja šole, pri pravilih šolskega reda ter dajo mnenje o letnem delovnem načrtu,
- razpravljajo o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
- obravnavajo pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
- volijo predstavnike staršev v svet šole in druge organe šole,
- lahko sprejmejo svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
- v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavljajo oziroma oblikujejo delovne skupine,
- opravljajo druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Sestanek Sveta staršev se skliče v vsakem ocenjevalnem obdobju enkrat, na željo staršev tudi pogosteje. Prvi sklic Sveta staršev Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole opravi ravnateljica. Za konstruktivno sodelovanje so zadolženi ravnateljica, pomočnica ravnateljice in svetovalni delavki.


Damjana Gruden
ravnateljica

Dokumenti