Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok

Izobraževalni program srednjega strokovnega izobraževanja (SSI) traja štiri leta. 

Predmetnik je sestavljen iz splošnoizobraževalnih predmetov, obveznih strokovnih modulov, obveznih izbirnih strokovnih modulov, praktičnega pouka v okviru strokovnih modulov, praktičnega usposabljanja pri delodajalcu ter odprtega kurikula, ki je namenjen uresničevanju ciljev na regionalni in lokalni ravni. Več

Dijak/dijakinja se v štirih letih usposobi za učinkovito ter ustvarjalno načrtovanje in izvedbo vzgojno-izobraževalnega dela za skupino predšolskih otrok. Usvoji temeljno znanje iz matematike, jezika, družbe, narave, gibanja in umetnosti ter z ustreznimi metodami in strategijami prenaša temeljno znanje na otroke v predbralni in predpisalni fazi razvoja. Obvlada teoretična in praktična znanja o vzgoji otrok in s pomočjo didaktike, metodike, ustreznih vzgojnih sredstev, empatije, komunikativnosti, inovativnosti, pripomočkov ter najbolj preprostih materialov in opazovanja otrokovega napredovanja zna varno in zdravo vzgajati mladi rod za dobro človeštva.