Praksa v šoli in pri delodajalcu

Praktičnega usposabljanja pri delodajalcih, se bodo po programu, udeležili dijaki in dijakinje ali vajenci nižjega poklicnega izobraževanja, ki se izobražujejo po programu obdelovalca lesa, srednje poklicnega izobraževanja, ki se izobražujejo za poklic mizar, zidar, pečar-polagalec keramičnih oblog, izvajalec suhomontažne gradnje ter dijaki in dijakinje srednjega strokovnega izobraževanja, ki se izobražujejo za poklic gradbeni tehnik, lesarski tehnik in vzgojitelj predšolskih otrok. Usposabljanje bo potekalo v delovnih organizacijah ali pri obrtnikih v širši okolici ter v otroških vrtcih Dolenjske, Bele Krajine, Posavja, Notranjske, osrednje Slovenije in Kočevja. Zaželeno je, da si dijaki ali dijakinje oz. vajenci sami poiščejo delodajalca pri katerem bi želeli opravljati praktično usposabljanje.

Cilj praktičnega usposabljanja za vse programe je, da udeleženci usposabljanja spoznajo:

  • delovne organizacije,
  • okolja in delavne pogoje dela,
  • nevarnosti in težave s katerimi se srečujejo njihovi trenutni delodajalci,
  • delovne procese,
  • organiziranost podjetij ter si pridobijo pravilen odnos do dela in kolektivnega sodelovanja
  • s požarno varnostjo in varstvom pri delu, ter pomenom ocene tveganja,
  • utrdijo in obogatijo znanja, ki so jih pridobili v prostorih šole,
  • razvijajo ročne spretnosti pri različnih opravilih in hkrati pridobivajo nove praktične izkušnje s poudarkom na spoznavanju najnovejše tehnologije.

Dijaki in dijakinje bodo morali sodelovati pri delih in nalogah na katerih delovna organizacija oz. obrtnik trenutno izvaja dela. Ker delovne organizacije in obrtniki sledijo povpraševanju na trgu, ter razvijajo nove tehnologije in drugačne pristope k delu, imajo udeleženci usposabljanja velike možnosti, da se srečajo z novostmi na trgu, ki še niso dosegle šolskih programov in s tem tudi obogatijo svoje znanje, kakor tudi znanje svojih sošolcev. Dijaki in dijakinje predšolske vzgoje bodo spoznali delo v vrtcu v skupini otrok. V sam delovni proces se bodo ob prisotnosti mentorja tudi vključevali.

Pred pričetkom praktičnega usposabljanja pri delodajalcih, bodo dijaki seznanjeni s predpisi iz varstva pri delu, varstva okolja, o požarni varnosti, ter o varovanju zdravja na delavnem mestu pred poklicnimi poškodbami in obolenji. Zaradi tega, bomo za vse dijake in dijakinje organizirali usposabljanje s končnim preverjanjem znanja. Omenjeno usposabljanje je za dijake in dijakinje obvezno, saj se na usposabljanju pridobi potrdilo, brez katerega se PUD-a ni mogoče udeležiti.

Po končanem usposabljanju morajo udeleženci usposabljanja napisati delovna poročila, jih oddati v podpis mentorju v podjetju in ga skupaj s potrdilom o opravljenem usposabljanju, dostaviti v pogled organizatorju praktičnega usposabljanja v šoli.

Naloge organizatorja PUD-a opravljajo;