Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Predmeti

Predmeti na poklicni maturi


Izobraževalni program: : GRADBENI TEHNIK SSI
Naziv srednje strokovne izobrazbe: GRADBENI TEHNIK/GRADBENA TEHNICA
 1. predmet: SLOVENŠČINA – pisni in ustni izpit
 2. predmet: GRADITEV OBJEKTOV – pisni in ustni izpit
 3. predmet: MATEMATIKA ali TUJI JEZIK – pisni in ustni izpit
 4. predmet: IZDELEK IN ZAGOVOR 


Izobraževalni program: : LESARSKI TEHNIK SSI IN PTI
Naziv srednje strokovne izobrazbe: LESARSKI TEHNIK/LESARSKA TEHNICA

 1. predmet: SLOVENŠČINA – pisni in ustni izpit
 2. predmet: LESARSTVO – pisni in ustni izpit
 3. predmet: MATEMATIKA ali TUJI JEZIK – pisni in ustni izpit
 4. predmet: IZDELEK IN ZAGOVOR 

Izobraževalni program: : PREDŠOLSKA VZGOJA SSI
Naziv srednje strokovne izobrazbe: VZGOJITELJ/VZGOJITELJICA PREDŠOLSKIH OTROK

 1. predmet: SLOVENŠČINA – pisni in ustni izpit
 2. predmet: VZGOJA PREDŠOLSKEGA OTROKA – pisni in ustni izpit
 3. predmet: MATEMATIKA ali TUJI JEZIK – pisni in ustni izpit
 4. predmet: IZPITNI NASTOP IN ZAGOVOR Maturitetni izpitni katalog se nahaja na tej povezavi!
SLOVENŠČINA (prvi predmet poklicne mature)


DOLOČITEV PREDMETNEGA IZPITNEGA KATALOGA: SSSI, 170. seja, 21. 5. 2015
ZAČETEK UPORABE PREDMETNEGA IZPITNEGA KATALOGA: Spomladanski izpitni rok 2017
DELI IZPITA IN ŠTEVILO MOŽNIH TOČK:
- Pisni izpit: 60 točk
- Ustni izpit: 40 točk
ČLENITEV PISNEGA IZPITA IN TRAJANJE
Izpitna pola 1: razčlemba neumetnostnega besedila; 60 minut
Izpitna pola 2: interpretacija umetnostnega besedila; 60 minut

Primere izpitnih nalog in predmetni izpitni katalog najdete na RIC.


MATEMATIKA (tretji predmet poklicne mature - izbirni)

DOLOČITEV PREDMETNEGA IZPITNEGA KATALOGA: SSSI, 206. seja, 24. 4. 2020
ZAČETEK UPORABE PREDMETNEGA IZPITNEGA KATALOGA: Spomladanski izpitni rok 2022
DELI IZPITA IN ŠTEVILO MOŽNIH TOČK
- Pisni izpit: 70 točk
- Ustni izpit: 30 točk
ČLENITEV PISNEGA IZPITA IN TRAJANJE:
Ena izpitna pola: 11 krajših obveznih nalog in 3 sestavljene izbirne naloge, od katerih kandidat izbere in reši dve; 120 minut

Primere izpitnih nalog in predmetni izpitni katalog najdete na RIC.


ANGLEŠČINA (tretji predmet poklicne mature - izbirni)

DOLOČITEV PREDMETNEGA IZPITNEGA KATALOGA: SSSI, 221. seja, 16. 6. 2022
ZAČETEK UPORABE PREDMETNEGA IZPITNEGA KATALOGA: Spomladanski izpitni rok 2024
DELI IZPITA IN ŠTEVILO MOŽNIH TOČK
- Pisni izpit: 70 točk
- Ustni izpit: 30 točk
ČLENITEV PISNEGA IZPITA IN TRAJANJE
- Izpitna pola 1: bralno razumevanje; 50 minut
- Izpitna pola 2: slušno razumevanje; do 20 minut
- Izpitna pola 3: pisno sporočanje; 50 minut

Primere izpitnih nalog in predmetni izpitni katalog najdete na RIC.


2. in 4. PREDMET POKLICNE MATURE

Izobraževalni program: GRADBENI TEHNIK SSI
Naziv srednje strokovne izobrazbe: gradbeni tehnik/gradbena tehnica


GRADITEV OBJEKTOV

IZDELEK IN ZAGOVOR

Določitev PIK:
SSPSI, 131. seja, 6. 7. 2011

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2013

Deli izpita v točkah:
 - pisni izpit: 50 točk
 - ustni izpit: 50 točk
Členitev pisnega izpita in trajanje:
1. izpitna pola: 30 minut
2. izpitna pola: 90 minut

Določitev PIK:
SSPSI, 109. seja, 16. 6. 2008

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2010

Deli in členitev izpita v točkah:
izdelek oziroma storitev: 80 točk,
od tega:
– načrtovanje: 10 točk
– izvedba: 40 točk
– dokumentacija: 30 točk
zagovor: 20 točk
Izobraževalni program: LESARSKI TEHNIK SSI IN PTI
Naziv srednje strokovne izobrazbe: lesarski tehnik/lesarska tehnica

LESARSTVO

IZDELEK IN ZAGOVOR

Določitev PIK:
SSPSI, 106. seja, 21. 3. 2008

Začetek uporabe PIK:
pomladanski izpitni rok 2010

Deli izpita v točkah:
 - pisni izpit: 50 točk
 - ustni izpit: 50 točk
Členitev pisnega izpita in trajanje:
1. izpitna pola: 50 minut
2. izpitna pola: 70 minut

Določitev PIK:
SSPSI, 106. seja, 21. 3. 2008

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2010
Deli in členitev izpita v točkah:
izdelek oziroma storitev: 80 točk,
od tega:
– načrtovanje: 10 točk
– izvedba: 60 točk
– dokumentacija: 10 točk
zagovor: 20 točk


Več informacij o 2. in 4. predmetu dobite pri mentorjih.
Predmetni izpitni katalog najdete na povezavi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Izobraževalni program: PREDŠOLSKA VZGOJA SSI
Naziv srednje strokovne izobrazbe: vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok

VZGOJA PREDŠOLSKEGA OTROKA

IZPITNI NASTOP IN ZAGOVORDoločitev PIK:
SSPSI, 164. seja, 22. 12. 2017

Začetek uporabe PIK:
Spomladanski izpitni rok 2020

Deli izpita v točkah:
 - pisni izpit: 70 točk
 - ustni izpit: 30 točk
Členitev pisnega izpita in trajanje:
Izpitna pola: 100 minut

Določitev PIK:
SSPSI, 124. seja, 9. 7. 2010

Začetek uporabe PIK:
spomladanski izpitni rok 2012

Deli in členitev izpita v točkah:
izpitni nastop: 75 točk,
od tega:
– načrtovanje: 10 točk
– izvedba: 50 točk
– dokumentacija: 15 točk
zagovor: 25 točk


Primere izpitnih nalog in predmetni izpitni katalog najdete na RIC.


IZPIT IZ MATURITETNEGA PREDMETA (5. predmet)

Poklicni maturanti, ki se želijo vpisati na univerzitetni študij, morajo ob poklicni maturi opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature.
Vpisa na univerzitetni študij z opravljeno poklicno maturo ne omogočajo prav vsi univerzitetni študijski programi, vendar pa velika večina.
Različni univerzitetni programi zahtevajo takšen izpit iz različnih predmetov - to je razvidno iz vsakoletnega razpisa za vpis, objavljenega na spletni strani visokošolske prijavno-informacijske službe.