Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Predšolska vzgoja


PRAKTIČNI POUK V OKVIRU STROKOVNIH MODULOV

V okviru strokovnih modulov dijaki spoznavajo teoretične zakonitosti s področja vzgoje predšolskega otroka, ki jih učitelji utemeljimo s praktičnimi primeri in hkrati načrtujemo takšne učne situacije, v katerih se dijaki praktično preizkusijo. Spoznavajo, kako poteka razvoj otroka, kaj vse na ta razvoj vpliva in kako poskrbimo, da bo na vseh področjih čim bolj optimalen. Dijaki si razvijejo predstave o tem, kako otrok v določenem starostnem obdobju izgleda, kaj zna in zmore.

Pri strokovnih modulih, kot so naravoslovje za otroke, družboslovje za otroke, matematika za otroke, jezikovno izražanje otrok, igre za otroke in šport za otroke, se dijaki poskušajo vživeti v vlogo vzgojitelja in z načrtovanimi dejavnostmi prenašajo temeljno znanje na predšolske otroke.

V medpredmetnih - medmodularnih povezavah se motivno povežemo v enotno temo, ki jo predstavimo skozi znane otroške like, kot so maček Muri, mišek Tip, Pika Nogavička, Mišmaš, Ciciban, Pedenjped … Vsako predstavitev obogatimo z glasbo, plesom, kostumom in bogato sceno. Tako nastanejo različne predstave, kot so na primer:


   


PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM - PUD


Dijaki in dijakinje, ki se izobražujejo v programu predšolska vzgoja opravljajo praktično usposabljanje v vrtcu. Vrtec v katerem želijo opravljati PUD izberejo sami. Navadno je to vrtec, ki je najbližji njihovemu stalnemu bivališču.

Obseg PUD-a:

• 2. letnik - 2 tedna
• 3. letnik - 3 tedne
• 4. letnik - 5 tednov


Dijaki in dijakinje bodo na PUD-u spoznali delo v skupini otrok v vrtcu. V delovni proces se bodo ob prisotnosti mentorja tudi vključevali. Pred pričetkom PUD-a bodo seznanjeni s predpisi iz varstva pri delu, varstva okolja, o požarni varnosti, ter o varovanju zdravja na delavnem mestu pred poklicnimi poškodbami in obolenji. Zaradi tega, bomo za vse dijake in dijakinje organizirali usposabljanje. Naloge organizatorja PUD-a opravlja Natalija Kunič (tel: 07 393 22 19; e-pošta #EM#6e607662686c6c6626627f65656e4e7c733c7c7e3a667f#EM#)


Razpored PUD-a za šolsko leto 2020/21

Srednje strokovno izobraževanje:LETNIK      

    OD - DO                   

  ODDAJA DOKUMENTACIJE 

DRUGI LETNIKI             3. 5. 2021 do 14. 5.2021  najkasneje do  19. 5. 2021
2 tedne strnjeno (76 ur)                        
(PV2A IN PV2B) 
                       
TRETJI LETNIKI  6. 4. 2021 do 23. 4. 2021   najkasneje do   5. 5. 2021
3 tedne strnjeno (114 ur)     
(PV3A IN PV3B)  
  
ČETRTI LETNIKI  22. 2. 2021 do 26. 3. 2021  najkasneje do   31. 3. 2021
5 tednov strnjeno (190 ur)
(PV4A IN PV4B) 
  

   


Organizatorica PUD-a:
Natalija Kunič