ŠK ZI

Za izvedbo zaključnih izpitov v šolskem letu 2018/2019 je imenovana 
Šolska komisija za zaključni izpit ( ŠK ZI ) v sestavi:

Predsednica izpitnega odbora: Damjana Gruden
Namestnica predsednice IO za ZI: Melita Blatnik
Tajnica šolske komisije: Melita Blatnik
Članica (izpraševalka 1. predmeta - slovenščina): Tanja Burgar
Namestnica članice: Natalija Šraml
Član ( izpraševalec 2. predmeta ): Peter Kuzmijak
Namestnik člana: Mirko Gorenc
Član ( izpraševalec 2. predmeta): Slavko Barborič
Namestnik člana: Radomir Bajić