ŠK ZI

Za izvedbo zaključnih izpitov v šolskem letu 2019/2020 je imenovana 
Šolska komisija za zaključni izpit ( ŠK ZI ) v sestavi:

Predsednica izpitnega odbora: Damjana Gruden
Namestnica predsednice IO za ZI: Tanja Buragar
Tajnica šolske komisije: Tanja Burgar
Članica (izpraševalka 1. predmeta - slovenščina): Natalija Šraml
Namestnica članice: Tanja Burgar
Član ( izpraševalec 2. predmeta ): Peter Kuzmijak
Namestnik člana: Radomir Bajić
Član ( izpraševalec 2. predmeta): Darko Brišar
Namestnik člana: Slavko Mirtič