Šolsko leto 2015/16

2015 16 zlata maturanta  PV in  GT

Direktor Štefan David, ravnateljica Damjana Gruden in zlata maturanta Matej Gorenjc – GT ter Patricija Krštinc - PV