Podelitev spričeval

Seznanitev kandidatov z uspehom poklicne mature spomladanskega roka bo v petek, 5. julija 2019, ob 8.00 uri po razporedu, ki je objavljen na oglasni deski šole.

Podelitev spričeval uspešnim dijakom in dijakinjam bo na isti dan ob 10. uri, v predavalnici N1_2, Višje strokovne šole.

Do podelitve spričeval morajo dijaki in dijakinje poravnati vse obveznosti do šole (vrnitev knjig, poplačilo položnic).

Dijaki morajo maturitetno spričevalo prevzeti osebno. V primeru, da se podelitve ne morejo udeležiti sami, morajo osebi, ki bo v njihovem imenu prevzela spričevalo, napisati pooblastilo (oseba mora imeti s seboj osebni dokument).

Dijaki, ki v spomladanskem roku ne bodo uspešni, morajo ta dan oddati prijavo za jesenski rok poklicne mature.

Dijaki, ki niso oddali projektne naloge za četrti predmet poklicne mature v spomladanskem roku, lahko le-te oddajo ali pošljejo na šolo do torka, 20. avgusta 2019 (veljaven je še poštni žig z dne, 20. 8. 2019).