Zvočnost lesa

Projekt ZVOČNOST LESA poteka kot multidisciplinska raziskava od oktobra 2016 in naj bi bila končana predvidoma decembra 2019. 
Raziskava v začetni fazi zajema naslednje institucije, ki bodo imele v raziskavi specifične funkcije: 
  1. Šolski center Novo mesto, v Novem mestu kot koordinator projekta in institucija, ki bo izvajala začetno izobraževanje tako dijakov kot študentov pridruženih v tem projektu, 
  2. Biotehniška fakulteta v Ljubljani, ki bo izvajala meritve na slovenskih avtohtonih zvrsteh lesa, 
  3. vrtec Pedenjped v Novem mestu, ki bo omogočal testiranje na terenu.