Pika, pika, pikica

Pričujoča slikanica je obenem didaktično gradivo za vzgojiteljice v vrtcu.


Predstavljen primer je sinteze dela v medmodularni povezavi petih strokovnih modulov v srednjem strokovnem programu predšolska vzgoja. Z novo strategijo učenja za otroke v predbralnem in predpisalnem obdobju dijake pripravljamo na njihovo poslanstvo v poklicu. Temeljna znanja, ki jih lahko usvajajo otroci, preden znajo pisati in brati, ozaveščajo s čuječim opazovanjem, poimenovanjem stvarnosti, iskanjem lastnosti te iste stvarnosti ter sintakso v preproste povedi. Strategija usvajanja temeljnega znanja v predšolski dobi se imenuje OPIS. V posameznem strokovnem modulu; pri jezikovnem izražanju otrok, ustvarjalnem izražanju (na likovnem, glasbenem, plesnem in inštrumentalnem področju), matematiki za otroke se dodela en motiv skupne teme, ki jo predstavimo skozi preprosto zgodbo. Za boljšo motivacijo in dolgotrajni spomin je zgodba spletena ob znanem otroškem liku, v našem primeru s Piko Nogavičko. Strategija je uporabna za poučevanje in hkrati samostojno učenje pri vseh predmetih kurikuluma v vrtcu in tudi nadalje pri vseživljenjskem izobraževanju.
Nova zgodba o deklici Piki Nogavički z naslovom Pika, pika, pikica je zapisana v verzih za boljšo zapomnljivost in duhovitost, ki je všeč tako dijakom kot mlajšim otrokom. Začenja se »in medias res«, brez okolišanja se Pika pojavi v razredu, kjer naredi zmedo, ker ošteva učiteljice, da so ji ukradle ime. Napetost se v igri stopnjuje in doseže vrh s Fickovo zabavo v vili Čiračara, zaključi se pomirjajoče, saj se zaljubljena Pika vrača v šolo in želi s svojo družbo poravnati dolg, ki so ga naredile živali s krajo banan. 
Otroci si na projektni dan za motivacijo najprej ogledajo predstavo o Piki, nato pa dijaki izvedejo še opisano 20-minutno dejavnost s strategijo OPIS za dolgoročni spomin. 

PS: Mladi poznajo otroški lik Piko Nogavičko, spomnijo se nekaj motivov iz filma, knjige.  Razmišljajo o njenem imenu in se z mislimi sprehajajo od modula do modula, v kakšnem odnosu je beseda pika v različnem okolju in kontekstu. Po skupinskem pogovoru in možganski nevihti idej so nastale uporabne ideje za obravnavo pike kot motiva za novo zgodbo pri različnih strokovnih modulih.

pika naslovnica