19. junij 2019

Vrtec na obisku

VRTEC NA OBISKU

V okviru dejavnosti VRTEC NA OBISKU smo danes odigrali predstavo PIKA, PIKA, PIKICA - to je naša slikica.

Dijakom oddelka PV3B z mentoricami, ki so sodelovale pri delavnicah, posredujem odlično pohvalo s strani vzgojiteljic in njihovih otrok iz vrtcev Vavta vas in Mirna Peč. Danes, 19. junija 2019, sta bila na obisku kar dva vrtca. Predstavili smo didaktično odrsko igrico o Piki Nogavički. Predstava je preplet pedagoško-didaktičnih inovativnih pristopov vzgojno-izobraževalnega dela pri strokovnih modulih v programu predšolska vzgoja. Otrokom je bila predstva izredno všeč, vzgojiteljice pa so predvsem pohvalile inovativnost in sistematičnost strokovnega dela in medmodularno povezovanje na šoli. 

Marija Nemanič, prof.


pika4