12. junij 2019

Vrtec na obisku

Danes, 12. junija 2019, smo imeli na obisku drugi vrtec v nizu dogovorjenih letošnjih vrtčevskih obiskov na naši šoli. Vzgojiteljice vrtca Deteljica iz Mirne so pripeljale 40 predšolskih otrok, ki so si ogledali našo predstavo Pod medvedovo šapo v izvedbi oddelka PV2B.

V okviru medpredmetne povezave strokovnih modulov je nastala prisrčna predstava za predšolske otroke, v kateri dijaki prenašajo temeljno znanje o jeziku (abeceda, beseda, stavek …) z dvema novima strategijama učenja, slika jezika in OPIS. Vzgojiteljice so bile navdušene nad našim strokovnim delom in prizadevanji, da smo končno našli odličen stik med preverjenim praktičnim delom v vrtcu in novim strokovnim znanjem v šoli. 

Marija Nemanič, prof.

071