Vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok

Vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok je program srednjega strokovnega izobraževanja, ki traja štiri leta. Informacije o programu in izvedbi tega na naši šoli lahko dobite z ogledom predstavitve ali zloženke. Oglejte si tudi predstavitveni film poklica.Podrobne informacije si oglejte tudi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

vzgojiteljica