Obdelovalec lesa (NPI)

Program nižjega poklicnega izobraževanja OBDELOVALEC LESA je namenjen učencem, ki niso uspešno končali osnovnošolskega izobraževanja in učencem osnovnih šol s prilagojenim programom. Izobraževanje traja dve leti. V tem času si dijaki pridobijo manjkajoča osnovnošolska znanja, hkrati pa se usposobijo za izvajanje enostavnejših del v lesni industriji.PREDMETNIK OBDELOVALEC LESA
Več informacij boste dobili v spodnji predstavitvi ali na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.