Lesarski tehnik (PTI)

Program proklicno tehniškega izobraževanja (PTI) lesarski tehnik je namenjen dijakom, ki so uspešno zaključili šolanje na srednji poklicni šoli. Program traja dve leti. Več o vsebini programa si oglejte v spodnji predstavitvi in zloženki.

PREDMETNIK - LESARSKI TEHNIK PTIPodrobnosti o programu LESARSKE TEHNIK (PTI) lahko najdete
 na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.