Šolski sklad

Šolski sklad Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole na Šolskem centru Novo mesto je bil z združitvijo dveh šol na novo ustanovljen leta 2015. Sicer pa smo v Šolskem skladu aktivni in dejavni od leta 2008, ko s prispevki pomagamo socialno ogroženim dijakom.

Namen sklada je, da skrbi za financiranje in podporo nadstandardnih programov šole, torej vseh dejavnosti in opreme, ki jih Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ne krije. S prostovoljnimi prispevki omogočamo kakovostnejše srednješolsko izobraževanje vsem našim dijakom, saj skrbimo za dijake, ki izhajajo iz socialno ogroženih družin in si zaradi slabega materialnega stanja ne morejo kupiti osnovnih potrebščin za pouk ter plačevati stroškov različnih dejavnosti, ki so po učnem načrtu obvezne.

Sredstva pridobivamo s prostovoljnimi prispevki staršev, učiteljev, z »Dijaško tržnico«, kjer se naši dijaki predstavijo z različnimi izdelki, ki jih izdelujejo pri pouku in praksi, in z donacijami.

V lanskem šolskem letu smo del pridobljenih sredstev porabili za plačilo šolskih obveznosti dvema dijakoma, plačilo nagradne ekskurzije za uspešne dijake in nakup nagrad za najuspešnejše dijake in »Naj dijaka«.
V šolskem letu 2019/2020 načrtujemo, da bomo zbrane prispevke namenili nakupu dveh parov rolerjev za izvedbo Tečaja s področja športa - rolanje za socialno ogrožene dijake, ki si jih sami ne morejo priskrbeti, organizaciji nagradne ekskurzije za najboljše dijake, nakupu nagrade za »Naj dijaka«, pomoči socialno ogroženim dijakom v različnih življenjskih situacijah (poplavah in drugih naravnih ujmah, ob smrti najbližjih svojcev, izgubi zaposlitve obeh staršev, boleznih …) ter (so)financiranju dejavnosti, kot so strokovne ekskurzije, kulturne in športne dejavnosti za socialno šibke dijake.
Prispevek v Šolski sklad je prostovoljen in temelji na solidarnosti ter skupni pomoči dijakom.

Če želite prispevati v Šolski sklad, lahko sredstva nakažete na:
Šolski center Novo mesto
Šegova ulica 112
8000 Novo mesto

za Šolski sklad SGLVŠ
št. TRR SI56 0110 0603 0703 433, sklic SI00 299082

Skupaj lahko soustvarjamo pozitivne zgodbe, ko mnogim dijakom omogočimo boljše življenje in učenje.Mirjam Žnidarčič
predsednica Šolskega sklada